W imieniu Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu chciałbym gorąco podziękować Panu Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za wyróżnienie nas zaszczytną Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego w XXII edycji tegoż konkursu.
Nagroda Marszałka to przede wszystkim sukces i docenienie zaangażowania i wysiłku wszystkich pracowników Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.
Nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy z Gminą Myszyniec na czele z Panią Burmistrz Elżbietą Abramczyk, której chciałbym podziękować za obecność na Gali i zgłoszenie nas do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Dyrektor RCKK w Myszyńcu,
Zdzisław Ścibek