Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego realizuje projekt pn. „Zakup elementów strojów ludowych dla Zespołu Kurpiowszczyzna”.Projekt otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 61 000,00 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „ETNOPOLSKA” na zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego „Kurpiowszczyzna”.

Głównym celem zadania jest uzupełnienie i renowacja elementów strojów ludowych dla Zespołu Folklorystycznego "Kurpiowszczyzna" co przyczyni się do popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu kurpiowskiego.