Gorąco zapraszamy na wspólne rozpoczęcie wakacji w rytmach polskiej muzyki tanecznej podczas 29. Nocy Sobótkowej! 
Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca 2024 roku w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu.
Początek imprezy o godzinie 19:00!
Szczegóły na plakacie! 
Do zobaczenia! 
PS. Bardzo prosimy o udostępnianie postu! 
 
 
Protokół 
z konkursu solistów, grup śpiewaczych, kapel kurpiowskich, młodych instrumentalistów i zespołów artystycznych 35. Jarmarku Kurpiowskiego Myszyniec - 26.05.2024 r.
Jury w składzie:
1. Henryk Gadomski – Przewodniczący,
2. Andrzej Żera – Członek,
3. Cecylia Bazydło – Członek,
po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców postanowiło przyznać następujące miejsca:
 
1️⃣ Soliści śpiewacy
✅ W kategorii: Soliści śpiewacy- dzieci i młodzież do 15 lat
1 miejsce – Miłosz Kulis,
1 miejsce – Amelia Lis,
2 miejsce – Aleksandra Zyśk,
3 miejsce – Karina Rolka,
Wyróżnienie – Marcelina Pokora.
 
✅ W kategorii: Soliści śpiewacy – młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
1 miejsce – Wiktoria Drężewska
2 miejsce – Angelika Szablak
3 miejsce – Natalia Pliszka
Wyróżnienie – Paweł Dąbkowski
 
✅ W kategorii: Soliści śpiewacy– seniorzy powyżej 60 lat
1 miejsce – Elżbieta Kasznia
2 miejsce – Henryk Kulesza
3 miejsce – Andrzej Senkbeil
 
2️⃣ Grupy śpiewacze
✅ W kategorii: Grupy śpiewacze- dzieci i młodzież do lat 15
1 miejsce – Poziomecki - grupa dziewcząt
2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Zawadach
3 miejsce – Poziomecki - grupa chłopców
Wyróżnienie – Młode Dąbrozionki
 
✅ W kategorii: Grupy śpiewacze- młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
1 miejsce – Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” – grupa śpiewacza kobiet,
2 miejsce – Rozoski Zespół Ludowy– grupa śpiewacza kobiet,
3 miejsce – Grupa starsza kobiet z Zespołu „Pod Borem” z Zawad,
Wyróżnienie - Grupa młodsza mężczyzn z Zespołu „Pod Borem” z Zawad,
 
✅ W kategorii: Grupy śpiewacze - seniorzy powyżej 60 lat
1 miejsce – Warmińska Kuźnia,
2 miejsce – Grupa starsza mężczyzn z Zespołu „Pod Borem” z Zawad,
3 miejsce – Kurpiowszczyzna Senior,
Wyróżnienie – Seniorzy Myszyniec.
 
3️⃣ Gawędziarze ludowi
✅ W kategorii: Gawędziarze ludowi- dzieci i młodzież do 15 lat
1 miejsce – Jakub Mikołajczyk,
2 miejsce – Antoni Parzych,
3 miejsce – Wojciech Fossa,
3 miejsce – Franciszek Domian,
Wyróżnienie – Tomasz Drężek,
Wyróżnienie – Dawid Tymiński.
 
4️⃣ Zespoły taneczne
✅ W kategorii: Zespoły taneczne – dzieci i młodzież do lat 15
Wyróżnienie – Zespół „Kurpiaki” z Myszyńca.
 
✅ W kategorii: Zespoły taneczne – młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
1 miejsce - Zespół Folklorystyczny Kurpiowszczyzna,
2 miejsce - Kurpiowski Zespół „Pod Borem” z Zawad – grupa starsza,
3 miejsce - Kurpiowski Zespół „Pod Borem” z Zawad – grupa młodsza.
 
5️⃣ Kapele kurpiowskie
✅ W kategorii: Kapele kurpiowskie
1 miejsce – Kapela Grzesia z Suska Nowego,
2 miejsce – Kapela „Kurpiowszczyzna”,
3 miejsce – Kapela Ryszarda Maniurskiego,
Wyróżnienie –– Kapela kurpiowska z zespołu „Pod Borem” z Zawad.
 
6️⃣ Młodzi instrumentaliści
✅ W kategorii: Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu
1 miejsce – Diana Stęcel,
2 miejsce – Natalia Mrozek,
2 miejsce – Łucja Wiśniewska,
3 miejsce – Piotr Gołaś,
Wyróżnienie – Marcin Maniurski,
Wyróżnienie – Nadia Jędrzejczyk.
 
35. Jarmark Kurpiowski został zorganizowany przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce. Nagrody finansowe
w Przeglądzie zostały sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.
 
W 35. Jarmarku Kurpiowskim wzięło udział 240 uczestników.
 
Komisja wyraża podziękowanie Organizatorom 35. Jarmarku Kurpiowskiego w Myszyńcu za staranne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu z nadzieją na kontynuowanie tej imprezy folklorystycznej.
 
 
 
Wydarzenie objęte Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 

 

 

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek Turnieju EURO 2024 – EA FC 24.
 2. Organizatorem turnieju jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu.
 3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji Regulaminu.
 4. W Turnieju mogą wziąć udział osoby 13+ (decyduje rok urodzenia – 2009 i w górę).
 5. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika zgody na udział w Turnieju.
 6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania oświadczenia RODO, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku w filmach i fotografiach wykonanych podczas wydarzenia, które mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora.
 8. Od każdego uczestnika pobierane jest wpisowe – 10 zł.
 9. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w sekretariacie RCKK lub pod nr tel.: 29 77 21 363 do 14 czerwca 2024 r., do godziny 14:00.
 10. Maksymalna liczba uczestników Turnieju to 32 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Turniej będzie odbywał się w sali kinowo – widowiskowej RCKK w Myszyńcu w dniu: 20 czerwca 2024 r. – początek o godzinie 09:00.
 12. Spotkanie organizacyjne, na którym rozlosowane zostaną grupy oraz przedstawiony zostanie harmonogram odbędzie się 18 czerwca 2024 r. o godzinie 14:00 w sali kinowo – widowiskowej RCKK w Myszyńcu.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy osobiste uczestników.
 14. Organizator może dokonać wszelkich, możliwych zmian w przebiegu Turnieju z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora, włącznie z odwołaniem Turnieju.

 

2.System rozgrywek

 1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze.
 2. Mecze rozgrywane będą na konsoli PS5 (sprzęt zapewnia Organizator).
 3. Turniej rozgrywany jest systemem ligowo-pucharowym (grupy + drzewko turniejowe).
 4. W systemie ligowym każdy z członków grupy rozegra po jednym meczu z pozostałymi.
 5. Do drzewka turniejowego awansuje po 2 graczy z każdej grupy.
 6. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgromadzone punkty (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę).
 7. W przypadku równej liczby punktów decydującym będzie wynik meczu bezpośredniego między graczami. W dalszej kolejności brana jest pod uwagę ilość zdobytych i straconych bramek.
 8. W systemie pucharowym obowiązuje zasada single elimination – przegrywający odpada.
 9. W przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty karne.
 10. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.

 

3. Rozgrywka meczowa

 1. Wszystkie mecze rozgrywane będą przy pomocy gry EA FC 24 i dodatku UEFA EURO 2024.
 2. Mecze rozgrywamy poprzez mecz towarzyski dostępnymi reprezentacjami (rozważana jest możliwość losowania drużyn dla każdego uczestnika, aby uniknąć tych samych konfrontacji).
 3. Każdy uczestnik ma 60 sekund na dokonanie zmian w składach swoich zespołów. Maksymalna ilość przerw – 2 (po jednej na każdą z połów).
 4. Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce i jest na WŁASNEJ połowie.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z Turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

 

4. Ustawienia gry

 1. Ustawienia gry będą takie same w każdym meczu.
 2. Długość połowy: 5 minuty.
 3. Poziom trudności: Klasa Światowa.
 4. Szybkość gry: Normalna.
 5. Kontuzje: Wył.
 6. Spalone: Wł.
 7. Kartki: Wł.
 8. Zagrania ręką: Wył.
 9. Stadion: Dowolny.
 10. Pogoda: Dobra.
 11. Pora dnia: dzień/noc.
 12. Liczba zmian: 5.
 13. Sterowanie: Dowolne.
 14. Kamera: Domyślna.

Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona.

 

5.Działania zabronione i kary

Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:

 1. Celowe wyłączenie konsoli lub telewizora/projektora.
 2. Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi
 3. Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala.
 4. Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku.
 5. Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu.

W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z Turnieju. Podczas rozgrywek Turnieju Organizator może określić inne działania określające niesportową grę. Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Odpowiedzialność za rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika Turnieju ponosi uczestnik, który zawinił.

 

6. Nagrody

Za zajęcie czterech pierwszych miejsc Organizator przewidział nagrody finansowe, a dla wszystkich uczestników – dyplomy uczestnictwa.

 

7. Postanowienia końcowe

Organizator rozgrywek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na Turnieju.
TURNIEJ EURO 2024– EA FC 24 nie jest powiązany ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. ani jej licencjodawców.

Wszelkich informacji o Turnieju udzielają Organizatorzy: Paweł Osowiecki oraz Mariusz Pliszka.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Gorąco zapraszamy na czerwcowe seanse filmowe z RCKK! 
Spotykamy się w dniach 14 i 15 czerwca 2024 roku.
Filmy jakie będziemy wyświetlać to:
 • Garfield,
 • Kicia Kocia w przedszkolu,
 • Furiosa: Saga Mad Max,
 • Puchatek: Krew i miód 2.
Szczegóły na plakatach poniżej. 
Bilety dostępne w dniu seansów.
Kasa czynna na godzinę przed pierwszym filmem.
Zapraszamy! 
#kurpie #kurpiowszczyzna #rckk #myszyniec #gminamyszyniec #seansefilmowe #premieryfilmowe #kinomyszyniec #garfield #kiciakociawprzedszkolu #kiciakocia #furiosa #sagamadmax #puchatek #krewimiód2 #czerwiecRCKK
 
 
 
 
„1. Myszyniecki Archifest. Weekend archiwów społecznych” to spotkania, wydarzenia i atrakcje organizowane przez archiwa społeczne z całej Polski, które odbędą się między 7 a 9 czerwca 2024 r. Chcemy w ten sposób zaprosić do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Archiwów, który obchodzimy 9 czerwca. Niech wszyscy dowiedzą się o archiwach społecznych!
Serdecznie zapraszamy grupy szkolne (od klasy VI do uczniów szkół średnich). Prosimy o uprzednie poinformowanie nas o swej obecności na wydarzeniu. Wstęp wolny!
 
 

Podkategorie