Zapraszamy do wystawy fotograficznej "Drewniane kościoły kurpiowskie"! Takowa w Kurpiowski Punkt Informacji Turystycznej w Myszyńcu.
Drewno to do niedawna najczęściej stosowany materiał budowlany na Kurpiach. Niewiele jest trwalszych zabytków murowanych a wśród drewnianych prym wiodą kościoły i obiekty „małej architektury”. Budowali je kurpiowscy
cieśle i okoliczna ludność. Obecnie istnieje na Kurpiach 12 drewnianych kościołów w miejscowościach: Zaręby, Olszewka, Parciaki, Brodowe Łąki, Lelis, Łyse, Dąbrówka, Czarnia (kadzidlańska), Kuzie, Leman, Turośl, Dobrylas. Autorem wystawy jest Bogdan Białczak, któremu serdecznie dziękujemy za współpracę!
Wystawa realizowana jest w ramach projektu „Chwila, Moment, Życie w obrazie – fotografia i film”, którego partnerem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.


Mili Państwo!
Gorąco zapraszamy na cykl wydarzeń pn. "Myszynieckie Noce w Dzwonnicy", który odbędzie się w dniach 24-27 września 2023 r. w Multimedialne Muzeum w Dzwonnicy Myszynieckiej
Podczas tegorocznych Nocy odbędą się warsztaty malarskie, czuwania modlitewne, noc poezji oraz konkurs bicia dzwonów.
Co, jak i o której znajdziecie na plakacie. 
Na zakończenie wydarzenia, o godzinie 19:00 nastąpi zawiązanie "Kurpiowskiego Bractwa Śpiewaczego" - społecznej inicjatywy mężczyzn. 
Wstęp wolny!
Zapraszamy serdecznie!
Ps. Bardzo prosimy o udostępnienie postu. 
 
Niestety okres wakacyjny już za nami, ale jak to śpiewa Kabaret OT.TO
"...Jeszcze tylko,
wrzesień, październik, listopad,
grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec
i wakacje znów będą wakacje..." 
Dlatego nie ma się co martwić, bo wakacje do nas wrócą już za rok!
A tymczasem rozpoczynamy nowy rok szkolny, zaczynamy już niedługo nasze zajęcia stałe oraz do Myszyńca wraca KINO.
Z radością zapraszamy na pierwsze seanse po wakacyjnej przerwie do naszej sali kinowo - widowiskowej.
Będziemy wyświetlać takie filmy jak: Kici Kocia na pikniku, Mavka i strażnicy lasu, Raport Pileckiego, Teściowie (premiea), Barbie oraz Zakonnica II (premiera)! 
Jak zawsze bilety do nabycia na stronie internetowej www.idedokina.pl bądź w dniach seansów.
Kasa biletowa otwarta na godzinę przed pierwszym seansem.
Zapraszamy!
PS. Bardzo prosimy o udostępnienie postu! 

Regulamin wydarzenia pn.

Rajd Szlakami
Barci Kurpiowskich

w ramach obchodów 30. rocznicy przywrócenia praw miejskich dla Myszyńca

6 października 2023 r.

 

ORGANIZATOR:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

 

 1. Celem Rajdu jest:
 • Propagowanie aktywnego wypoczynku,
 • Poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów folklorystycznych i ekologicznych,
 • Popularyzacja szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny,
 • Poznanie tradycji bartniczych ludu kurpiowskiego.

Ponadto dla grup harcerskich:

 • Propagowanie harcerskiej turystyki.
 1. Udział w Rajdzie może zgłosić grupa, drużyna harcerska lub indywidualny turysta (bez ograniczeń wiekowych), który:
 • Będzie postępował zgodnie z Regulaminem Rajdu,
 • Będzie przestrzegał przepisów BHP, Ppoż oraz Kodeksu drogowego,
 • Weźmie udział w proponowanych przez organizatora zadaniach.
 1. Postanowienia regulaminowe:
 • Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 2 października 2023 r. do godziny 16:00 wyłącznie w formie pisemnej na adres: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec lub osobiście w sekretariacie RCKK, (w przypadku grup szkolnych zgłoszenie dodatkowo poświadcza dyrektor),
 • Odpłatność za udział w Rajdzie wynosi 10 złotych od uczestnika (nie dotyczy opiekunów) płatne do dnia 2 października 2023 r. do godziny 16:00
  w sekretariacie RCKK,
 • W Rajdzie udział biorą wyłącznie osoby ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków (grupowo lub indywidualnie),
 • Z każdą grupą rajdową obowiązkowo idzie opiekun/wychowawca klasy,
 • Każdy uczestnik Rajdu musi być wyposażony w elementy odblaskowe.
 1. Organizatorzy zapewniają:
 • Posiłek dla wszystkich uczestników Rajdu,
 • Elementy odblaskowe,
 • Nagrody dla zwycięskich grup rajdowych,
 • Dobrą zabawę!

UWAGA!  W przypadku zgłoszenia grupy po terminie wyznaczonym przez organizatora uczestnicy mogą nie otrzymać gadżetów.

5. Zadania Rajdowe:

 • Każda grupa przygotowuje przed Rajdem kartę rajdową, która powinna przedstawiać grupę w dowolnej technice plastycznej w formacie A4,
 • Przed wyruszeniem każda z grup rajdowych otrzyma „INSTRUKCJĘ” w której będą zawarte gry, zabawy i łamigłówki wskazujące właściwą drogę do przejścia. Po rozwiązaniu wszystkich zadań ukaże się hasło tegorocznego Rajdu. Za wszystkie rozwiązane zadania oraz podane właściwe hasło, będą przyznawane punkty.
 • Ponadto ocenione będzie zdyscyplinowanie uczestników i przestrzeganie Regulaminu Rajdu.

Każde zadanie będzie oceniane w skali od 1-6 pkt.

6. Szczegółowy program Rajdu: Piątek - 06.10.2023 r.

 • 8:45 – Zbiórka uczestników Rajdu na placu przed Bazyliką w Myszyńcu,
 • 9:00 – odprawa dla opiekunów grup,
 • 9:10 – wymarsz grup rajdowych,
 • 12:30 – Msza Święta na placu przy szkole w Wykrocie,
 • 13:15 – posiłek (plac przy szkole w Wykrocie),
 • 14:00 – podsumowanie Rajdu i wręczenie nagród dla zwycięskich grup,
 • 14:30 – zakończenie.

7. Komenda Rajdu

Zdzisław Ścibek, Mariusz Pliszka, Paweł Osowiecki, Danuta Gnoza, Stefania Prusaczyk.

Mili Państwo!
Poza domknięciem kilku spraw organizacyjnych po 46. Miodobraniu Kurpiowskim zostały już tylko wspomnienia.
Jak co roku pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji w/w wydarzenia oraz wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym Miodobraniu.
Dziękujemy za każdą okazaną pomoc, wsparcie i obecność.
I oczywiście zapraszamy na kolejne 47. Miodobranie Kurpiowskie!

Podkategorie