Już za tydzień odbędzie się kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów. 
Miło nam ogłosić, że po raz wraz z Multimedialne Muzeum w Dzwonnicy Myszynieckiej dołączamy do tejże inicjatywy! 
17 maja 2024 roku, w piątek tuż przed godziną 9:00 rozpoczniemy naszą Myszyniecką Noc Muzeów!
Program wydarzenia przedstawia się następująco:
8:50 - uroczyste otwarcie (sala widowiskowa RCKK),
9:00 - projekcja filmu "Boże Ciało" z 1937 r. (sala widowiskowa RCKK),
10:00 - tradycyjne gry i zabawy kurpiowskie dla dzieci z Pawłem Dąbkowskim (polana za kościołem),
10:30 - zwiedzanie Dzwonnicy i Bazyliki Mniejszej z przewodnikami (dla dzieci i młodzieży),
11:30 - warsztaty z zakresu koronkarstwa z Czesławą Lewandowską i wycinankarstwa ze Stanisławem Ropiakiem,
12:00 - uroczyste bicie czterech myszynieckich dzwonów,
12:05 - warsztaty z zakresu bartnictwa z Karolem Młynarskim,
13:00 - zwiedzanie Dzwonnicy i Bazyliki Mniejszej z przewodnikami (dla dorosłych),
16:00 - warsztaty wiązania chust kurpiowskich z Michaliną Dębowską.
Gorąco zapraszamy do udziału! 
Do zobaczenia! 
 

Regulamin

35. Jarmarku Kurpiowskiego im. Stanisława Sieruty

26 maja 2024 r.
Amfiteatr RCKK, ul. Dzieci Polskich 2

Cele Konkursu:

 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno - wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
 • kultywowanie kurpiowskiej muzyki, pieśni i tańców,
 • uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni
  i tańca,
 • promocja twórczości taneczno-wokalnej,
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji.

Kategorie Zespołów:

O zakwalifikowaniu decyduje wiek najstarszego z uczestników.

Grupy śpiewacze od 5 osób w grupie:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

Soliści śpiewacy w kategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

Gawędziarze ludowi w kategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież i dorośli od 16 lat

Prezentują jedną gadkę w gwarze o tematyce dowolnej.

Kapele kurpiowskie

w składzie tradycyjnym - (minimum 3 osobowe) warunkowo dopuszcza się kapele 2 osobowe. Kapela prezentuje trzy melodie tańców kurpiowskich obowiązkowo – powolniak i fafur oraz trzecią wylosowaną w czasie konkursu.

Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

Prezentuje się dwie melodie tańców kurpiowskich jedną obowiązkową - polka, drugą wylosowaną w czasie konkursu z podstawowych tańców kurpiowskich: żuraw, powolniak, olender, fafur, stara baba.

Zespoły taneczne w kategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat

Zespół prezentuje trzy tańce kurpiowskie.

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii! (nie dotyczy zespołów tanecznych)

 

Oceny i Nagrody:
Komisja oceniać będzie: dobór repertuaru do wieku i jego oryginalność (nowe, nieznane piosenki), opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego, walory językowo – gwarowe. Jury może przyznać Grand Prix Konkursu. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc. Nie spełnienie warunków regulaminu 35. Jarmarku Kurpiowskiego eliminuje uczestników z Konkursu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58
lub złożyć osobiście w sekretariacie RCKK w terminie do 17 maja 2024 r. do godz. 15:00.

    

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 26 maja 2024 roku o godz. 11:00 w Amfiteatrze RCKK, ul Dzieci Polskich 2, Myszyniec.

Zapraszamy wszystkich uczestników na Mszę Świętą w strojach ludowych do Bazyliki Mniejszej, która rozpocznie się o 9:00, a następnie do budynku RCKK w Myszyńcu na odsłonięcie tablicy pamiątkowej z cyklu „Z tej ziemi” – Stanisław Sieruta z Olszyn.

Organizator zobowiązuje się do powołania kompetentnej komisji oceniającej, przygotowania nagród i dyplomów, zapewnienia posiłku i miłej atmosfery.

Do zobaczenia na 35 Jarmarku Kurpiowskim!

 

KARTA ZGŁOSZENIA - soliści i grupy śpiewacze

KARTA ZGŁOSZENIA - gawędziarze, kapele kurpiowskie, instrumentaliści, zespoły ludowe

Klauzula RODO

Kochane dzieci! 
Z wielką radością wraz z Gmina Myszyniec zapraszamy na wspólne obchody IV Gminnego Dnia Dziecka, który odbędzie się 3 czerwca 2024 roku. Startujemy o godzinie 9:00. 
Ten wyjątkowy dzień będzie obfitował w wiele wspaniałych wydarzeń i atrakcji odbywających się w dwóch miejscach:
Stadion Miejski w Myszyńcu
Turniej o Puchar Burmistrza Myszyńca
Amfiteatr RCKK w Myszyńcu
Festiwal Piosenki Dziecięcej
Zabawy i animacje dla dzieci razem z Kukaj Kukawko - dla dzieci
Każdy z obecnych (całkowicie za darmo) będzie również mógł skosztować popcornu, wykonać pamiątkowego zdjęcie na przygotowanej ściance oraz skorzystać ze zjeżdżalni i dmuchańców!
Jeszcze raz gorąco zapraszamy!
Do zobaczenia! 
 

 

Celem przeglądu jest

 • prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży ze szkół z Gminy Myszyniec,
 • konfrontacja umiejętności muzycznych i wokalnych,
 • podnoszenie rangi amatorskiego ruchu artystycznego.

Przegląd konkursowy odbędzie się 03 czerwca 2024 r. początek o godz. 09:00 w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu. Szkoły proszone są o przeprowadzenie wewnątrzszkolnych eliminacji, a po ich zakończeniu o zgłoszenie zwycięzców do wzięcia udziału w Festiwalu. Organizatorzy dopuszczają udział w przeglądzie maksymalną ilość uczestników: SP Myszyniec (6 solistów i 3 grupy), SP Wolkowe oraz SP Wykrot (3 solistów oraz 2 grupy), SP Zalesie, SP Wydmusy, SP Olszyny, SP Krysiaki, SP Pełty, SP Białusny Lasek (2 solistów oraz 1 grupa), Przedszkola (2 solistów oraz 1 grupa). Zgłoszenia na konkurs wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO przyjmowane będą do dnia 24 maja 2024 r. do godz. 16:00.

 • każdy solista lub zespół prezentuje jeden utwór,
 • uczestnik festiwalu powinien zapewnić sobie podkład muzyczny,

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie RCKK jak i również drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organizator powoła jury, które oceni wykonawców w/g kryteriów:

 • poziom wokalny,
 • dobór repertuaru,
 • interpretacja,
 • aranżacja,
 • kultura estradowa i ogólny wyraz artystyczny.

Zgłoszenie do udziału w Festiwalu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach związanych z organizacją, przebiegiem Festiwalu oraz w celach promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

KARTA ZGŁOSZENIA