ReGULAMIN KONKURSU

Cele Konkursu:

 • Ocalenie od zapomnienia kurpiowskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej,
 • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup wokalnych Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
 • Integracja i promocja artystów ludowych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

Kategorie:
Grupy śpiewacze:

 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)

Soliści śpiewacy :

 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)      

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii  

Oceny i Nagrody:

Komisja oceniać będzie:

 • dobór repertuaru,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • kompletność stroju kurpiowskiego,  
 1. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach
  i odpowiadającym im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III  
 2. Jury może przyznać wyróżnienie.
 3. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc
 4. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z Konkursu
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu  
 6. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

w terminie do 6 listopada

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 11 listopada 2017 roku
o godzinie 14:30
w sali Widowiskowej RCKK, Pl. Wolności 58