Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks.Władysława Skierkowskiego

ogłasza

 

konkurs twórczości ludowej

 

PALMA i PISANKA KURPIOWSKA

Myszyniec 2019

 

 

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami

i kurpiowską sztuką ludową

REGULAMIN

 • W konkursie mogą wziąć udział palmy i pisanki wykonane indywidualnie lub zbiorowo,
 • Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej
  i innej nie podlegającej ochronie lub całkowicie
  z bibuły,
 • Przy ocenie palm będą brane pod uwagę technika wykonania (zgodna z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi), wielkość, różnorodność kwiatów,
 • Prace należy dostarczyć do RCKK do dnia
  1 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00
 • Oceny dokona komisja powołana przez organizatora
 • Każda praca powinna zawierać informację dotyczącą wykonawcy tj.: imię i nazwisko, klasę
  i wiek wykonawcy.

Ogłoszenie wyników 4 kwietnia 2019 r.
Wystawa po konkursowa w dniach 4-12 kwietnia
w Sali Wystaw na Dworcu Autobusowym

Konkurs przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i osób dorosłych!