Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach 44. Miodobrania Kurpiowskie ogłaszają konkursu

 

Widowisk obrzędowych „Wesele na Kurpiach”,
na podstawie dzieła ks. Wł. Skierkowskiego „Wesele na Kurpiach, widowisko ludowe w 4-ch obrazach ze śpiewami i tańcami”.

 

Konkurs skierowany do zespołów i grup folklorystycznych z terenu kurpiowszczyzny.

Cele konkursu

  • Upamiętnianie i upowszechnianie dorobku ks. Wł. Skierkowskiego,
  • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup folklorystycznych,
  • Promocja kultury i tradycji kurpiowskich

Czas prezentacji około 30 min.

 

Oceny i Nagrody

Komisja oceniać będzie:

  • Autentyzm widowiska wraz z zachowaniem tradycji regionalnych,
  • Opracowanie choreograficzne,
  • Technikę wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny,
  • Walory językowo – gwarowe,
  • Adekwatność kostiumu (stroju ludowego) do odtwarzanej roli,
  • zgodność widowiska z książką „Wesele na Kurpiach” autorstwa ks. Wł. Skierkowskiego.

Nagrody przyznawane będą za zajęcie miejsc od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc. Sprawy nie ujęte regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, Pl. Wolności 58, 07-430 Myszyniec

lub

złożyć osobiście w sekretariacie RCKK w terminie do 23.08.2021 r. do godz. 14:00.

 

Konkurs odbędzie się 29.08.2021 r. w Kompleksie rekreacyjno-sportowym „Kurpiowska Kraina” w Wydmusach, ul. Miodobrania 1.

 

Organizator zobowiązuje się do powołania kompetentnej komisji oceniającej, przygotowania nagród i dyplomów, zapewnienia ciepłego posiłku i miłej atmosfery.

Karta zgłoszenia