1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek Turnieju EURO 2024 – EA FC 24.
 2. Organizatorem turnieju jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu.
 3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji Regulaminu.
 4. W Turnieju mogą wziąć udział osoby 13+ (decyduje rok urodzenia – 2009 i w górę).
 5. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika zgody na udział w Turnieju.
 6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania oświadczenia RODO, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku w filmach i fotografiach wykonanych podczas wydarzenia, które mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora.
 8. Od każdego uczestnika pobierane jest wpisowe – 10 zł.
 9. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w sekretariacie RCKK lub pod nr tel.: 29 77 21 363 do 14 czerwca 2024 r., do godziny 14:00.
 10. Maksymalna liczba uczestników Turnieju to 32 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Turniej będzie odbywał się w sali kinowo – widowiskowej RCKK w Myszyńcu w dniu: 20 czerwca 2024 r. – początek o godzinie 09:00.
 12. Spotkanie organizacyjne, na którym rozlosowane zostaną grupy oraz przedstawiony zostanie harmonogram odbędzie się 18 czerwca 2024 r. o godzinie 14:00 w sali kinowo – widowiskowej RCKK w Myszyńcu.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy osobiste uczestników.
 14. Organizator może dokonać wszelkich, możliwych zmian w przebiegu Turnieju z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora, włącznie z odwołaniem Turnieju.

 

2.System rozgrywek

 1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze.
 2. Mecze rozgrywane będą na konsoli PS5 (sprzęt zapewnia Organizator).
 3. Turniej rozgrywany jest systemem ligowo-pucharowym (grupy + drzewko turniejowe).
 4. W systemie ligowym każdy z członków grupy rozegra po jednym meczu z pozostałymi.
 5. Do drzewka turniejowego awansuje po 2 graczy z każdej grupy.
 6. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgromadzone punkty (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę).
 7. W przypadku równej liczby punktów decydującym będzie wynik meczu bezpośredniego między graczami. W dalszej kolejności brana jest pod uwagę ilość zdobytych i straconych bramek.
 8. W systemie pucharowym obowiązuje zasada single elimination – przegrywający odpada.
 9. W przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty karne.
 10. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.

 

3. Rozgrywka meczowa

 1. Wszystkie mecze rozgrywane będą przy pomocy gry EA FC 24 i dodatku UEFA EURO 2024.
 2. Mecze rozgrywamy poprzez mecz towarzyski dostępnymi reprezentacjami (rozważana jest możliwość losowania drużyn dla każdego uczestnika, aby uniknąć tych samych konfrontacji).
 3. Każdy uczestnik ma 60 sekund na dokonanie zmian w składach swoich zespołów. Maksymalna ilość przerw – 2 (po jednej na każdą z połów).
 4. Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce i jest na WŁASNEJ połowie.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z Turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

 

4. Ustawienia gry

 1. Ustawienia gry będą takie same w każdym meczu.
 2. Długość połowy: 5 minuty.
 3. Poziom trudności: Klasa Światowa.
 4. Szybkość gry: Normalna.
 5. Kontuzje: Wył.
 6. Spalone: Wł.
 7. Kartki: Wł.
 8. Zagrania ręką: Wył.
 9. Stadion: Dowolny.
 10. Pogoda: Dobra.
 11. Pora dnia: dzień/noc.
 12. Liczba zmian: 5.
 13. Sterowanie: Dowolne.
 14. Kamera: Domyślna.

Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona.

 

5.Działania zabronione i kary

Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:

 1. Celowe wyłączenie konsoli lub telewizora/projektora.
 2. Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi
 3. Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala.
 4. Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku.
 5. Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu.

W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z Turnieju. Podczas rozgrywek Turnieju Organizator może określić inne działania określające niesportową grę. Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Odpowiedzialność za rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika Turnieju ponosi uczestnik, który zawinił.

 

6. Nagrody

Za zajęcie czterech pierwszych miejsc Organizator przewidział nagrody finansowe, a dla wszystkich uczestników – dyplomy uczestnictwa.

 

7. Postanowienia końcowe

Organizator rozgrywek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na Turnieju.
TURNIEJ EURO 2024– EA FC 24 nie jest powiązany ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. ani jej licencjodawców.

Wszelkich informacji o Turnieju udzielają Organizatorzy: Paweł Osowiecki oraz Mariusz Pliszka.

 

KARTA ZGŁOSZENIA