Dyrektor Regionalnego Centrum

Kultury Kurpiowskiej

Zdzisław Ścibek

29 77 21 363

 
 

Referent

Katarzyna Olszewska

29 77 21 363

 
 

Instruktor kół zainteresowań

Mariusz Pliszka

 
 

Instruktor ds. imprez

Paweł Osowiecki

 
 

Animator Kultury

Karol Samsel

 
 

Animator Kultury

Robert Michajłow

 
 

Instruktor plastyki

Ewelina Pawłowska

 
 

Główna Księgowa

Anna Kaczkowska

29 77 21 363 wew. 25

 
 

Pracownik gospodarczy

Grażyna Kolimaga

 
 

Pracownik gospodarczy

Waldemar Bałdyga