Protokół 
z konkursu solistów, grup śpiewaczych, kapel kurpiowskich, młodych instrumentalistów i zespołów artystycznych 35. Jarmarku Kurpiowskiego Myszyniec - 26.05.2024 r.
Jury w składzie:
1. Henryk Gadomski – Przewodniczący,
2. Andrzej Żera – Członek,
3. Cecylia Bazydło – Członek,
po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców postanowiło przyznać następujące miejsca:
 
1️⃣ Soliści śpiewacy
✅ W kategorii: Soliści śpiewacy- dzieci i młodzież do 15 lat
1 miejsce – Miłosz Kulis,
1 miejsce – Amelia Lis,
2 miejsce – Aleksandra Zyśk,
3 miejsce – Karina Rolka,
Wyróżnienie – Marcelina Pokora.
 
✅ W kategorii: Soliści śpiewacy – młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
1 miejsce – Wiktoria Drężewska
2 miejsce – Angelika Szablak
3 miejsce – Natalia Pliszka
Wyróżnienie – Paweł Dąbkowski
 
✅ W kategorii: Soliści śpiewacy– seniorzy powyżej 60 lat
1 miejsce – Elżbieta Kasznia
2 miejsce – Henryk Kulesza
3 miejsce – Andrzej Senkbeil
 
2️⃣ Grupy śpiewacze
✅ W kategorii: Grupy śpiewacze- dzieci i młodzież do lat 15
1 miejsce – Poziomecki - grupa dziewcząt
2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Zawadach
3 miejsce – Poziomecki - grupa chłopców
Wyróżnienie – Młode Dąbrozionki
 
✅ W kategorii: Grupy śpiewacze- młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
1 miejsce – Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” – grupa śpiewacza kobiet,
2 miejsce – Rozoski Zespół Ludowy– grupa śpiewacza kobiet,
3 miejsce – Grupa starsza kobiet z Zespołu „Pod Borem” z Zawad,
Wyróżnienie - Grupa młodsza mężczyzn z Zespołu „Pod Borem” z Zawad,
 
✅ W kategorii: Grupy śpiewacze - seniorzy powyżej 60 lat
1 miejsce – Warmińska Kuźnia,
2 miejsce – Grupa starsza mężczyzn z Zespołu „Pod Borem” z Zawad,
3 miejsce – Kurpiowszczyzna Senior,
Wyróżnienie – Seniorzy Myszyniec.
 
3️⃣ Gawędziarze ludowi
✅ W kategorii: Gawędziarze ludowi- dzieci i młodzież do 15 lat
1 miejsce – Jakub Mikołajczyk,
2 miejsce – Antoni Parzych,
3 miejsce – Wojciech Fossa,
3 miejsce – Franciszek Domian,
Wyróżnienie – Tomasz Drężek,
Wyróżnienie – Dawid Tymiński.
 
4️⃣ Zespoły taneczne
✅ W kategorii: Zespoły taneczne – dzieci i młodzież do lat 15
Wyróżnienie – Zespół „Kurpiaki” z Myszyńca.
 
✅ W kategorii: Zespoły taneczne – młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
1 miejsce - Zespół Folklorystyczny Kurpiowszczyzna,
2 miejsce - Kurpiowski Zespół „Pod Borem” z Zawad – grupa starsza,
3 miejsce - Kurpiowski Zespół „Pod Borem” z Zawad – grupa młodsza.
 
5️⃣ Kapele kurpiowskie
✅ W kategorii: Kapele kurpiowskie
1 miejsce – Kapela Grzesia z Suska Nowego,
2 miejsce – Kapela „Kurpiowszczyzna”,
3 miejsce – Kapela Ryszarda Maniurskiego,
Wyróżnienie –– Kapela kurpiowska z zespołu „Pod Borem” z Zawad.
 
6️⃣ Młodzi instrumentaliści
✅ W kategorii: Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu
1 miejsce – Diana Stęcel,
2 miejsce – Natalia Mrozek,
2 miejsce – Łucja Wiśniewska,
3 miejsce – Piotr Gołaś,
Wyróżnienie – Marcin Maniurski,
Wyróżnienie – Nadia Jędrzejczyk.
 
35. Jarmark Kurpiowski został zorganizowany przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce. Nagrody finansowe
w Przeglądzie zostały sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.
 
W 35. Jarmarku Kurpiowskim wzięło udział 240 uczestników.
 
Komisja wyraża podziękowanie Organizatorom 35. Jarmarku Kurpiowskiego w Myszyńcu za staranne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu z nadzieją na kontynuowanie tej imprezy folklorystycznej.
 
 
 
Wydarzenie objęte Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.