REGULAMIN KONKURSU NA

„NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie najpiękniejszego wianka świętojańskiego.

II. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców z terenu Gminy Myszyniec.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wianka świętojańskiego do budynku RCKK w Myszyńcu, Plac Wolności 58 (II piętro) do dnia 21.06.2019 r., do godz. 15.00.

Wianek powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście i zioła). Wianki wykonane ze sztucznych kwiatów nie będą brały udziału w konkursie.

Wianek powinien unosić się na wodzie i posiadać trwale przymocowaną jedną lub więcej świec.

Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem autora/autorki.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisja konkursowa powołana przez organizatora będzie obradować dnia 22.06.2019 r. ,od godz. 19.00 w miejscu imprezy plenerowej.

Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- estetykę projektu,

- oryginalność pomysłu,

- nawiązanie do tradycji,

- dobór materiałów,

- zgodność z wymogami regulaminu.

Komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II i III miejsce.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 22.06.2019 r., po godz. 20.00.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczanych w mediach i Internecie.

Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator.