XIV KONKURS LUDOWEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
I ŻOŁNIERSKIEJ

Sala widowiskowa RCKK
11 listopada 2020

Cele Konkursu:

 • Ocalenie od zapomnienia kurpiowskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej,
 • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup wokalnych Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
 • Integracja i promocja artystów ludowych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

Kategorie:

v  Grupy śpiewacze:

 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 17 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)

v  Soliści śpiewacy :

 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 17 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)      

Dopuszcza się udział solistów w grupie śpiewaczej

Oceny i Nagrody:

 1. Komisja oceniać będzie:
 • dobór repertuaru
 • kompletność stroju kurpiowskiego  
 1. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach
  i odpowiadającym im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III  
 2. Jury może przyznać wyróżnienie.
 3. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc
 4. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z Konkursu
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu
 6. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest wypełnienie i czytelny podpis karty zgłoszeń, którą należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

w terminie do 4 listopada 2020

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 11 listopada 2020 roku
o godzinie 14:00
w Dzwonnicy Myszynieckiej

Zgłoszenie do udziału w XIV Konkursie Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach związanych z organizacją, przebiegiem konkursu oraz w celach promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Karta zgłoszenia