Regulamin konkursu

 

Palma i Pisanka Kurpiowska

Myszyniec 2021

 

 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks.Władysława Skierkowskiego

ogłasza konkurs twórczości ludowej

 

PALMA i PISANKA KURPIOWSKA

Myszyniec 2021

 

 

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowską sztuką ludową.

REGULAMIN

  • W konkursie można składać palmy i pisanki wykonane indywidualnie lub zbiorowo,
  • Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej i innej nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły,
  • Przy ocenie palm będą brane pod uwagę technika wykonania (zgodna z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi), wielkość, różnorodność kwiatów,
  • Prace należy dostarczyć do RCKK do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 14:00
  • Oceny dokona komisja powołana przez organizatora
  • Każda praca powinna zawierać informację dotyczącą wykonawcy tj.: imię i nazwisko, klasę i wiek wykonawcy.

Ogłoszenie wyników 23 marca 2021 r.
Wystawa po konkursowa w dniach 22-29 marca  w Sali Wystaw na Dworcu Autobusowym

Konkurs przeznaczony dla dzieci, młodzież i osób dorosłych!