Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
ogłasza

Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec „Ocalić od zapomnienia”

Konkurs odbędzie się w dniach 12 kwietnia - 22 kwietnia 2021 r.

Cele Konkursu:

 • Podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej,
 • Popularyzację rękodzieła ludowego wśród dzieci
  i młodzieży,
 • Wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs:

 • Wycinanka – leluja, gwiazda
 • Ciasto obrzędowe - byśki, nowe latko,
 • Kwiaty z bibuły

Kategoria wiekowa:

 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła ponadpodstawowa

Przygotowanie do konkursu:

1.Wycinanka

Uczestnik biorący udział w tej kategorii, wykonuje SAMODZIELNIE jedną wycinankę w formacie A4 bądź A3 przedstawiającą leluję bądź gwiazdę.

2.Ciasto obrzędowe

Uczestnika biorący udział w tej kategorii, wykonuje SAMODZIELNIE trzy byśki (zwierzęta gospodarstwa domowego) bądź jedno nowe latko.

3.Kwiaty

Uczestnik biorący udział w tej kategorii, wykonuje SAMODZIELNIE trzy różne kwiaty wykonane z bibuły bądź krepliny.

Inne postanowienia:

 • Prace pozostawione do oceny komisji powinny być skończone oraz opisane (imię i nazwisko, wiek uczestnika,