Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu

w ramach XXV Jarmarku Kurpiowskiego
ogłasza konkurs twórczości ludowej
dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec

„Ocalić od zapomnienia”

 

REGULAMIN KONKURSU:

Cele konkursu:

 • Podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej,
 • Popularyzację rękodzieła ludowego wśród dzieci
  i młodzieży,
 • Wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs:

 • Wycinanka,
 • Plecionkarstwo,
 • Ciasto obrzędowe (byśki, nowe latko),
 • Kierce,
 • Kwiaty,
 • Rzeźba.

Kategoria wiekowa:

 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum

Prace powinny być wykonane własnoręcznie. Wzornictwo i technika wykonania zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach. Prace, które nie będą spełniały tego kryterium nie będą dopuszczone do konkursu. Praca powinna zawierać też wizytówkę z informacjami: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres szkoły którą uczestnik reprezentuje.

Pracę należy złożyć w siedzibie RCKK do dnia: 23 kwietnia 2015 r. do godz. 14:00

 

Organizatorzy zobowiązują się do:

 • Powołania rzetelnej komisji oceniającej pracę,
 • Nagrodzenia prac zgodnie z założeniami regulaminowymi,
 • Nagrody zostaną wręczane w dniu 24 maja 2015 r. podczas XXVI Jarmarku Kurpiowskiego.