Mili Państwo!
Poza domknięciem kilku spraw organizacyjnych po 46. Miodobraniu Kurpiowskim zostały już tylko wspomnienia.
Jak co roku pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji w/w wydarzenia oraz wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym Miodobraniu.
Dziękujemy za każdą okazaną pomoc, wsparcie i obecność.
I oczywiście zapraszamy na kolejne 47. Miodobranie Kurpiowskie!