Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
oraz
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach ”40 Miodobrania Kurpiowskiego”

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej
„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”
im. Anny Kordeckiej

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny. Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpiów oraz popularyzacja tradycyjnych form sztuki ludowej.

Regulamin

 1. Konkurs obejmuje następujące dziedziny:
 • wycinanka
 • plecionkarstwo
 • bursztyniarstwo
 • ciasto obrzędowe
 • kierce
 • kwiaty (bibułkarstwo obrzędowe)
 • garncarstwo
 • rzeźba
 • tkactwo
 • haft
 • koronka
 • kowalstwo
 1. W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 2. Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce w poszczególnych kategoriach przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.
 3. Każda praca musi być oznaczona w następujący sposób:
 • imię i nazwisko
 • adres
 • telefon, adres e – mail
 • kategoria konkursowa
 1. Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia 27 lipca 2017r. do godz.15:00
 2. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane!
 3. Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez organizatora.
 4. Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych.
 5. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 6. Na konkurs przyjmowane będą prace nowe. Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!
 7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Prace zgłoszone w konkursie będą umieszczone w publikacji pokonkursowej „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej - Myszyniec 2017” oraz na wystawie prac w Muzeum „Zagajnica Kurpiowska” przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu.

Odbiór prac konkursowych po 22 września 2017 r.

 

Anna Kordecka (1897 – 1974) – urodzona  w Świdwiborku koło Myszyńca. Należała do najwszechstronniej uzdolnionych twórców ludowych na Kurpiowszczyźnie. Była nie tylko świetną wycinankarką, ale również najwybitniejszą kurpiowską tkaczką i hafciarką. Działaczka na rzecz zachowania kultury kurpiowskiej. Jedna z założycielek Spółdzielni Wytwórców Tkactwa Ludowego „Kurpianka” w Myszyńcu a także Spółdzielni „Kurpianka” w Kadzidle. Współorganizatorka konkursów sztuki ludowej. Za swą działalność społeczną w zachowaniu dorobku kulturowego została odznaczona Złotym Krzyżem Zasług.

 

 

 

Regulamin XXIX Jarmarku Kurpiowskiego

21 maja 2017 r.
Amfiteatr RCKK, ul. Dzieci Polskich 2

Cele Konkursu:

 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno - wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej
 • kultywowanie kurpiowskiej muzyki , pieśni i tańców
 • uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni i tańca
 • promocja twórczości taneczno-wokalnej
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji

Kategorie Zespołów (o zakwalifikowaniu decyduje wiek najstarszego z uczestników):

 • Grupy śpiewacze od 4 do 10 osób w grupie:
 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 17 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

 • Soliści śpiewacy w kategoriach:
 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 17 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

 • Kapele kurpiowskie  

w składzie tradycyjnym - (harmonia pedałowa skrzypce, bębenek) warunkowo dopuszcza się kapele 2 osobowe. Kapela prezentuje trzy melodie tańców kurpiowskich obowiązkowo – stara baba i oberek oraz trzecią wylosowaną w czasie konkursu.

 • Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

Prezentuje się dwie melodie tańców kurpiowskich jedną obowiązkową walczyk, drugą wylosowaną w czasie konkursu z podstawowych tańców kurpiowskich: polka, oberek, fafur, stara baba.

 • Zespoły taneczne w kategoriach:
 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 17 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Zespół prezentuje trzy tańce kurpiowskie. Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii! (nie dotyczy zespołów tanecznych)

 

Oceny i Nagrody:

Komisja oceniać będzie:dobór repertuaru do wieku i jego oryginalność (nowe, nieznane piosenki), opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego, walory językowo – gwarowe. Jury może przyznać Grand Prix Konkursu. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc. Nie spełnienie warunków regulaminu XXIX Jarmarku Kurpiowskiego eliminuje uczestników z Konkursu. Sprawy nie ujęte regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

lub złożyć osobiście w sekretariacie RCKK
w terminie do 15 maja br. do godz. 16:00

    

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 21 maja 2017 roku o godz. 11:00
w Amfiteatrze RCKK, ul Dzieci Polskich 2

Organizator zobowiązuje się do powołania kompetentnej komisji oceniającej, przygotowania nagród i dyplomów, zapewnienia ciepłego posiłku i miłej atmosfery

Na zakończenie – około godz. 15:00, odbędzie się zabawa taneczna „Na kurpiowską nutę”

 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

ogłasza

Konkurs twórczości ludowej pt.
"Palma i Pisanka Kurpiowska"

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowska sztuka ludową. 

Regulamin:

 • W konkursie mogą wziąć udział palmy i pisanki wykonane indywidualnie lub zbiorowo, 
 • Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej i innej  nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły,
 • Przy ocenie palm i pisanek będą brane pod uwagę technika wykonania, kolorystyka i wzornictwo,
 • Prace należy dostarczyć do RCKK do dnia 23 marca 2017 r. do godz. 14:00,
 • Oceny dokona  komisja powołana przez organizatora,
 • Każda praca powinna zawierać informację dotyczącą wykonawcy tj.: imię i nazwisko oraz klasę lub wiek.

Ogłoszenie wyników 24 marca 2017 r.
Wystawa po konkursowa odbędzie się w dniach 27 – 31 marca w Muzeum RCKK ul. Dzieci Polskich 2

 

Konkurs przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i osób dorosłych!

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach XXVII Jarmarku Kurpiowskiego

ogłasza

Konkurs twórczości ludowej
dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec

„Ocalić od zapomnienia”

Konkurs odbędzie się 07 kwietnia
w godzinach od 10:00-13:00 w muzeum RCKK

Cele Konkursu:

 • Podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej ,
 • Popularyzację rękodzieła ludowego wśród dzieci i młodzieży,
 • Wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs:

 • Wycinanka,
 • Ciasto obrzędowe (byśki, nowe latko),
 • Kierce,
 • Kwiaty,

Kategoria wiekowa:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Gimnazjum

Prace konkursowe w całości będą wykonywane w trakcie trzygodzinnych warsztatów.

 • Prace należy wykonywać z własnych materiałów, które nie mogą mieć charakteru półproduktu np. gotowych pojedynczych elementów lub narysowanych szablonów,
 • Organizatorzy zapewniają warunki i miejsce do wykonania prac,
 • Prace pozostawione do oceny komisji powinny być skończone oraz opisane
  (imię i nazwisko, wiek wykonawcy, adres szkoły którą reprezentuje),
 • Wzornictwo i technika wykonania zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy nadesłać
do 31 marca 2017 r.

na adres RCKK w Myszyńcu. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy zobowiązują się do: powołania rzetelnej komisji oceniającej pracę, nagrodzenie prac zgodnie z założeniami regulaminowymi.

Nagrody zostaną wręczane w dniu 28 maja 2017 r. podczas XXVII Jarmarku Kurpiowskiego.

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

zaprasza do udziału w

X Konkursie Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

 

Celem konkursu jest:

 • Ocalenie od zapomnienia kurpiowskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej,
 • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup wokalnych Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,      
 • Integracja i promocja artystów ludowych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

Termin i miejsce konkursu:

Przesłuchania rozpoczną się 11 listopada (piątek) o godzinie 14:00
Sala widowiskowa w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej Plac Wolności 58, Myszyniec.

Kategorie:

Grupy śpiewacze w 3 podkategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież – 16-21 lat
 • dorośli – 22-60 lat
 • seniorzy – powyżej 60 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (2-3 zwrotki) w czasie nie dłuższym niż 5 min.  

Soliści – śpiewacy w 3 podkategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież – 16-21 lat
 • dorośli – 22-60 lat
 • seniorzy – powyżej 60 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (2-3 zwrotki) w czasie nie dłuższym niż 5 min.  

Uwaga! Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii.

Ocena i nagrody:

 • Komisja oceniać będzie dobór repertuaru ,ogólny wyraz artystyczny oraz kompletność stroju kurpiowskiego,
 • Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadającym im podkategoriach wiekowych za zajęcie miejsca od I do III,
 • Jury może przyznać wyróżnienie,
 • Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc ( od I do III ),
 • Jury może połączyć podkategorie wiekowe w przypadku małej liczby zgłoszeń
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu,
 • Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu lub mailem po wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada do godziny 15:00.

Szczegóły pod numerem telefonu 29 77 21 363.

W przypadku dostarczenia karty zgłoszeń po terminie uczestnik może otrzymać najwyżej wyróżnienie.

Przegląd Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej odbywa się w ramach
X Spotkań na Kopańskim Moście

Wsparcie finnansowe: