Myszyniec, dnia 13.10.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec

NIP 758-10-45-449

Zaprasza do złożenia ofert na: 

 1. Przedmiot zamówienia
 • Przedmiot zamówienia obejmuję dostawę i montaż 3 sztuk drzwi zewnętrznych dwudrzwiowych. Stolarka aluminiowa, stalowa. Wymiary drzwi ok. 236 cm wysokości, około 180 cm szerokości. Wymiary skrzydeł drzwi minimum 90 cm + ok. 70 cm (minimalna szerokość przejścia 90+30). Drzwi wyposażone w okucia i zamki antypaniczne dla obu skrzydeł. Kolor stolarki 7016 antracyt. Współczynnik przenikania 1,3 W/m2K.
 • Drzwi będą dostarczone na koszt Wykonawcy do Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, gdzie nastąpi montaż i obróbka.
 • Pomiary zostaną wykonane przez Wykonawcę i określone w ofercie, po przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 • Wymontowanie istniejących starych drzwi wraz z futryną i wyposażeniem na koszt Wykonawcy. Gruz i odpady po demontażowe i po montażowe zagospodaruje Wykonawca we własnym zakresie
 • Produkt o którym mowa w Zapytaniu ofertowym powinien posiadać najwyższą jakość, parametry techniczne, wymiary oraz Atesty i Certyfikaty dopuszczające do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej

2. Termin realizacji zamówienia

Od momentu rozstrzygnięcia konkursu ofert do 27 listopada 2020 r.

3. Okres gwarancji

24 miesiące

4. Miejsce i termin złożenia oferty

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Plac wolności 58, 07-430 Myszyniec do 23.10.2020 do godz. 13:00

5. Termin otwarcia ofert

23.10.2020 godzina 14:00

6. Warunki płatności

Płatność przelewem po dostarczeniu oraz montażu drzwi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Zdzisław Ścibek – 29 77 21 363 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Regulamin

 


XXXI Jarmarku Kurpiowskiego

27.09.2020 r.
Amfiteatr RCKK, ul. Dzieci Polskich 2

Cele Konkursu:

 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno - wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej
 • kultywowanie kurpiowskiej muzyki, pieśni i tańców
 • uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni i tańca
 • promocja twórczości taneczno-wokalnej
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji

Kategorie Zespołów:

O zakwalifikowaniu decyduje wiek najstarszego z uczestników.

 • Grupy śpiewacze od 5 osób w grupie:
 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 17 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

 • Soliści śpiewacy w kategoriach:
 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 17 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

 • Kapele kurpiowskie  

w składzie tradycyjnym - (harmonia pedałowa skrzypce, bębenek) warunkowo dopuszcza się kapele 2 osobowe. Kapela prezentuje trzy melodie tańców kurpiowskich obowiązkowo – oberek i olender oraz trzecią wylosowaną w czasie konkursu.

 • Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

Prezentuje się dwie melodie tańców kurpiowskich jedną obowiązkową - oberek, drugą wylosowaną w czasie konkursu z podstawowych tańców kurpiowskich: walczyk, poleczka, fafur, stara baba.

 • Zespoły taneczne w kategoriach:
 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 17 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Zespół prezentuje trzy tańce kurpiowskie.

Oceny i Nagrody:

Komisja oceniać będzie:dobór repertuaru do wieku i jego oryginalność (nowe, nieznane piosenki), opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego, walory językowo – gwarowe. Jury może przyznać Grand Prix Konkursu. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc. Nie spełnienie warunków regulaminu XXXI Jarmarku Kurpiowskiego eliminuje uczestników z Konkursu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

(o terminie nie decyduje data wysłania, prosimy o przesłanie korespondencji z wyprzedzeniem)

lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 18 września br. do godz. 15:00

(po wysłaniu prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia)

    

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 27.09.2020 roku ogodz. 12:00
w Amfiteatrze RCKK, ul Dzieci Polskich 2

Organizator zobowiązuje się do powołania kompetentnej komisji oceniającej, przygotowania nagród i dyplomów, zapewnienia ciepłego posiłku i miłej atmosfery

W przypadku zaostrzenia obostrzeń związanych z pandemia organizator zastrzega sobie prawo:

- do zmiany kolejności prezentacji lub ustawienia ich na określoną godzinę, w taki sposób by ograniczyć do minimum kontakt z innymi wykonawcami,

- odwołania przeglądu lub zmiany formy poszczególnych kategorii konkursowych.

 

Karta zgłoszenia Soliści/Grupy śpiewacze

Karta zgłoszenia Instrumentaliści/Kapele/Zespoły taneczne

Klauzula RODO

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej”

Myszyniec, 14.08.2020 r.

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Adam Bakuła

Członkowie: Ewelina Pawłowska, Gabriela Krawczyk

w dniu 14 sierpnia 2020 r. oceniła prace zgłoszone na Konkurs „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej”. Komisja przyznała następujące nagrody:


WYCINANKA

I nagroda

Maria Chrostek - Tatary

II nagroda

Czesława Marchewka - Kadzidło

III nagroda

Halina Pajka - Kadzidło

 

PLECIONKARSTWO

I nagroda

Marek Murzyn - Zalesie

II nagroda

Celina Bałdyga - Ksebki

III nagroda

Kazimierz Szypulski - Myszyniec

 

CIASTO OBRZĘDOWE

I nagroda

Wiesława Bogdańska - Kadzidło

II nagroda

Genowefa Staśkiewicz - Strzałki

III nagroda

Grażyna Pawelczyk - Łyse

 

KIERCE

I nagroda

Małgorzata Kowalczyk - Kadzidło

II nagroda

Marianna Pokora - Ostrołęka

II nagroda

Maria Chrostek - Tatary

 

KWIATY

I nagroda

Michalina Dębowska - Wolkowe

II nagroda

Elżbieta Prusaczyk - Tatary

III nagroda

Grażyna Dziekońska - Ostrołęka

 

RZEŹBA

I nagroda

Kazimierz Szypulski - Myszyniec

II nagroda

Robert Sadło - Łuków

 

TKACTWO

I nagroda

Małgorzata Gleba - Drężek

II nagroda

Stanisława Suchecka - Jeglijowiec

 

HAFT

I nagroda

Elżbieta Kasznia - Rozogi

II nagroda

Czesława Kaczyńska - Kadzidło

III nagroda

Małgorzata Gleba - Drężek

 

KORONKA

I nagroda

Czesława Kaczyńska - Kadzidło

II nagroda

Anna Ogniewska - Łodziska

III nagroda

Anna Pietrzak - Myszyniec

 

Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ

I nagroda

Marta Krukowska - Łazy

II nagroda

Aleksandra Ochocińska - Łyse

III nagroda

Anna Ogniewska - Łodziska


Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca,

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach ”43. Miodobrania Kurpiowskiego”

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej

„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”

im. Anny Kordeckiej

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych
i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.


Celem konkursu jest podtrzymywanie oraz popularyzacja tradycyjnych form kurpiowskiej sztuki ludowej.

Regulamin

 • Konkurs obejmuje następujące dziedziny:
  wycinanka – podpisana, oprawiona w folię lub koszulkę, rozmiar A3-A4,
  plecionkarstwo,
  bursztyniarstwo,
  ciasto obrzędowe,
  kierce,
  kwiaty (bibułkarstwo obrzędowe),
  garncarstwo,
  rzeźba,
  tkactwo,
  haft,
  koronka,
  „z tradycją w nowoczesność” – twórczość plastyczna inspirowana kurpiowską sztuką ludową.
 • W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 • Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce w poszczególnych kategoriach, przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.
 • Praca powinna zawierać notę z informacją
  imię i nazwisko;
  adres;
  telefon, adres e – mail;
  prace nieopisane nie będą oceniane!
 • Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia 31 lipca 2020 r. do godz.15:00
 • Prace złożone po wyznaczonym terminie, nie będą oceniane!
 • Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez organizatora.
 • Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych.
 • Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 • Na konkurs przyjmowane będą prace nowe, wykonane na ten konkurs. Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Prace zgłoszone w konkursie „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” im. Anny Kordeckiej będą umieszczone w publikacji pokonkursowej oraz wyeksponowana na wystawie 
w Multimedialnym Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu.

Odbiór prac konkursowych po 25 września 2020 r.

Prace nieodebrane do 16.10.2020 r. przechodzą na własność RCKK.

Anna Kordecka (1897 – 1974) – urodzona w Świdwiborku koło Myszyńca. Należy do najwszechstronniej uzdolnionych twórczyń ludowych na Kurpiowszczyźnie. Była nie tylko świetną wycinankarką, ale również najwybitniejszą kurpiowską tkaczką i hafciarką. Nauczycielka wielu pokoleń i działaczka na rzecz zachowania kultury ludowej. Jedna z założycielek Spółdzielni Wytwórców Tkactwa Ludowego „Kurpianka”  w Myszyńcu a także Spółdzielni w „Kurpianka” w Kadzidle. Współorganizatorka konkursów sztuki ludowej. Jej prace  w 1959 r., jako pierwszej artystki kurpiowskiej, były prezentowane na łamach czasopisma „Polska Sztuka Ludowa”.

Za swą działalność społeczną w zachowaniu dorobku kulturowego została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Dzięki swojej wybitnej działalności znalazła się w gronie twórców, których prace posiadają godne miejsce w muzeach – skarbnicach sztuki i historii.