Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu
w ramach ”39 Miodobrania Kurpiowskiego” ogłaszają

konkurs twórczości ludowej
„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych
i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.
Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpiów oraz popularyzacja tradycyjnych form sztuki ludowej.

Regulamin

1. Konkurs obejmuje następujące dziedziny:

o wycinanka

o plecionkarstwo

o bursztyniarstwo

o ciasto obrzędowe

o kierce

o kwiaty (bukiety kurpiowskie)

o garncarstwo

o rzeźba

o tkactwo

o haft

o koronka

o kowalstwo

Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach. Na konkurs przyjmowane będą prace nowe, wykonane na ten konkurs.

Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!

2. W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

3. Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce
w poszczególnych kategoriach przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.

4. Praca powinna zawierać notę z informacją:

o imię i nazwisko

o adres

o telefon, adres e - mail

5. Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia
26 lipca 2016r. do godz.15:00

6. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane!

7. Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez organizatora.

8. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Regulamin XXVII Jarmarku Kurpiowskiego

22 maja 2016 r.

Amfiteatr RCKK ul. Dzieci Polskich 2

 

 

Cele Konkursu:

 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno - wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej
 • kultywowanie kurpiowskiej muzyki , pieśni i tańców
 • uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni i tańca
 • promocja twórczości taneczno-wokalnej
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji

Kategorie Zespołów:

O zakwalifikowaniu decyduje wiek najstarszego z uczestników.

Grupy śpiewacze od 4 do 10 osób w grupie:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież od 16 do 21 lat
 • dorośli od 22 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

Soliści śpiewacy w kategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież od 16 do 21 lat
 • dorośli od 22 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

Kapele kurpiowskie:

w składzie tradycyjnym - (harmonia pedałowa skrzypce, bębenek) warunkowo dopuszcza się kapele 2 osobowe. Kapela prezentuje trzy melodie tańców kurpiowskich obowiązkowo – stara baba i oberek oraz trzecią wylosowaną w czasie konkursu.

Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu:

Prezentuje się dwie melodie tańców kurpiowskich jedną obowiązkową walczyk, drugą wylosowaną w czasie konkursu
z podstawowych tańców kurpiowskich: polka, oberek, fafur, stara baba.

Zespoły taneczne w kategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież od 16 do 21 lat
 • dorośli od 22 do 60
 • seniorzy powyżej 60

Zespół prezentuje trzy tańce kurpiowskie.

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii! (nie dotyczy zespołów tanecznych)

Oceny i Nagrody:

Komisja oceniać będzie:dobór repertuaru do wieku i jego oryginalność (nowe, nieznane piosenki), opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego (w razie braku stroju kurpiowskiego dyskwalifikacja), walory językowo – gwarowe (autentyczność). Jury może przyznać Grand Prix Konkursu. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Nie spełnienie warunków regulaminu XXVII Jarmarku Kurpiowskiego eliminuje uczestników z Konkursu. Sprawy nie ujęte regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

w terminie do 16 maja br.    

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 22 maja 2016 roku o godz. 11:00
w Amfiteatrze RCKK , ul Dzieci Polskich 2.

Obowiązkowy strój kurpiowski !

Organizator uczestnikom konkursu zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.

Na zakończenie – około godz. 15:00, odbędzie się zabawa taneczna „Na kurpiowską nutę”

 

 

III Edycja Talent Show "MON DRYG". 20 września 2015 r. dodz. 14:00. Amfiteatr RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach XXVII Jarmarku Kurpiowskiego

ogłasza

Konkurs twórczości ludowej
dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec

„Ocalić od zapomnienia”

Konkurs odbędzie się  04 kwietnia
w godzinach od 10:00-13:00 w muzeum RCKK

Cele Konkursu:

 • Podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej ,
 • Popularyzację rękodzieła ludowego  wśród dzieci i młodzieży,
 • Wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs:

 • Wycinanka,
 • Ciasto obrzędowe (byśki, nowe latko),
 • Kierce,
 • Kwiaty,

Kategoria wiekowa:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Gimnazjum.

Od 2016 zmieniamy formę konkursu.

Prace konkursowe w całości będą wykonywane w trakcie trzygodzinnych warsztatów.

 • Prace należy  wykonywać z własnych materiałów, które  nie mogą mieć charakteru półproduktu np. gotowych pojedynczych elementów lub narysowanych szablonów,
 • Organizatorzy zapewniają warunki i miejsce do wykonania  prac,
 • Prace pozostawione do oceny komisji powinny być skończone oraz opisane
  (imię i nazwisko, wiek wykonawcy, adres szkoły którą reprezentuje),
 • Wzornictwo i technika wykonania zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.

 

Zgłoszenia uczestnictwa  w konkursie należy nadesłać 
 do 31 marca 2016r.

na adres RCKK w Myszyńcu. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizatorzy zobowiązują się do: powołania rzetelnej komisji oceniającej pracę, nagrodzenie prac zgodnie z założeniami regulaminowymi.

Nagrody zostaną wręczane w dniu 24 maja 2016r.  podczas  XXVII Jarmarku Kurpiowskiego.

 

Karta zgłoszeń

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Adam Bakuła - etnograf

Członkowie: Katarzyna Mróz - etnograf, Ewelina Pawłowska - plastyk

w dniu 21 sierpnia 2015 r. oceniła prace zgłoszone na Konkurs „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” zorganizowanego w ramach XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego. Nagrody w konkursie ufundowali: Zarząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 5 633,00 oraz Starostwo Powiatu Ostrołęckiego w wysokości 5 000 zł.

Komisja przyznała następujące nagrody:

Kategoria: twórcy ludowi

Rzeźba
I nagroda
Józef Bacławski – Łyse
II nagroda
Kazimierz Szypulski – Myszyniec
III nagroda
Stanisław Banach - Turośl

Plecionkarstwo
I nagroda
Wiesław Kuskowski - Ostrołęka
II nagroda
Kazimierz Szypulski – Myszyniec

Haft
I nagroda
Danuta Drężek - Myszyniec
II nagroda
Anna Pietrzak – Myszyniec
III nagroda
Krystyna Świder – Kadzidło
Wyróżnienie
Michalina Dębowska - Wolkowe

Koronka
I nagroda
Czesława Lewandowska - Ostrołęka
II nagroda
Stanisława Suchecka - Jeglijowiec
III nagroda
Krystyna Świder - Kadzidło

Kwiaty
I nagroda
Grażyna Dziekońska - Ostrołęka
II nagroda
Justyna Ceberek - Zalesie
III nagroda
Danuta Parzych - Myszyniec

Kierce
I nagroda
Danuta Ceberek - Zalesie
II nagroda
Wiesława Bogdańska - Kadzidło
III nagroda
Stefania Prusaczyk - Myszyniec

Wycinanka
I nagroda
Maria Chrostek - Kadzidło
I nagroda
Czesława Marchewka - Kadzidło
II nagroda
Lucjan Ropiak – Myszyniec Stary
III nagroda
Czesława Kaczyńska – Dylewo
Wyróżnienie
Stanisław Ropiak – Myszyniec Stary

Pieczywo obrzędowe
I nagroda
Stanisław Ropiak – Myszyniec Stary
II nagroda
Wiesława Bogdańska - Kadzidło
III nagroda
Grażyna Pawelczyk - Łyse

Tkactwo
I nagroda
Marianna Bączek – Surowe

Kowalstwo
I nagroda
Jarosław Lemański - Wach

W 10 kategoriach konkursowych wzięło udział 47 twórców ludowych z terenu kurpiowszczyzny. Ze względu na wysoki poziom prac zgłoszonych do konkursu, Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić wszystkich pozostałych uczestników konkursu (23 osoby) przyznając nagrody za udział w konkursie.

Nagrody za udział:

 1. Stanisława Stasikiewicz – Strzałki
 2. Sebastian Staśkewicz – Strzałki
 3. Katarzyna Staśkiewicz – Strzałki
 4. Cecylia Staśkiewicz – Ostrołęka
 5. Wincenty Staśkiewicz - Ostrołęka
 6. Dariusz Kozioł – Kadzidło
 7. Wiesława Kozioł – Kadzidło
 8. Dariusz Drozdowski - Ostrołęka
 9. Zofia Zielińska - Radostowo
 10. Ewa Zdunek – Dylewo
 11. Beata Ceberek – Zalas
 12. Genowefa Staśkiewicz – Strzałki
 13. Teresa Staśkiewicz – Kadzidło
 14. Wiesław Staśkiewicz - Kadzidło
 15. Szymon Zdunek - Dylewo
 16. Genowefa Pabich – Kadzidło
 17. Krzysztof Ropiak – Myszyniec Stary
 18. Halina Pajka – Kadzidło
 19. Anna Ceberek – Zalas
 20. Edyta Wioletta Ceberek – Zalas
 21. Elżbieta Prusaczyk – Tatary
 22. Izabela Suchecka – Jeglijowiec
 23. Gabriela Suchecka – Jeglijowiec

Komisja wyraża podziękowanie Organizatorom konkursu „Rękodzieło wsi kurpiowskiej” za staranne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu z nadzieją na kontynuowanie.

Przypominamy, że prace już raz złożone w poprzednich edycjach konkursu są odrzucane i nie podlegają ocenie!
Po sprawdzeniu zdjęć prac złożonych w 2014 r. stwierdzono jeden taki przypadek (zdjęcia poniżej).

2014 r.

2015 r.