„KONKURS BICIA DZWONÓW”

Multimedialna Dzwonnica w Myszyńcu – 24-25 lipca 2021r.

Warsztaty oraz konkurs 24 lipca 2021 r. godz. 14:00

Koncert finałowy 25 lipca 2021 r. godz. 14.00

„Dzwonienie na chwałę Pana” , „Żałobne dzwonienie” i w celu wzywania „Bożego Miłosierdzia”, to dawny zwyczaj na ziemiach kurpiowskich, który niegdyś powszechny, lecz w czasach dzisiejszych ograniczony tylko do niektórych obrzędów religijnych.

Unikatowa dzwonnica w Myszyńcu, w której znajdują się cztery dzwony jest doskonałym miejscem do organizacji innowacyjnego w skali kraju wydarzenia, które będzie promować efektywne wykorzystanie zabytku.

Istniejące w Dzwonnicy w Myszyńcu dzwony:

Dzwon „Władysław” – Ton f´´, średnica – 54 cm, wysokość 54 cm, waga około 130 kg, odlewnia Janusz Felczyński;

Dzwon – „Trójca Święta” – ton d´´, średnica – 71 cm, wysokość 67 cm, waga około 250 kg, odlewnia Janusz Felczyński;

Dzwon – „Marcin” - ton b´, średnica – 90 cm, wysokość 85 cm, waga około 450 kg, odlewnia Janusz Felczyński;

Dzwon „Maryja” - ton g´, średnica – 106 cm, wysokość 103 cm, waga około 750 kg, odlewnia Janusz Felczyński;

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizator konkursu:

 • Miasto i Gmina Myszyniec;
 • Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu;
 • Parafia Rzymskokatolicka w Myszyńcu;
 • Województwo Mazowieckie;
 • Powiat Ostrołęcki

2. Konkurs odbędzie się w ramach imprezy pod nazwą „Myszynieckie Noce w Dzwonnicy”.

3. Celem konkursu jest:

 • Wyłonienie wybitnie uzdolnionej młodzieży i muzyków
 • Włączenie w żywy obieg kultury wątków dziedzictwa kulturowego regionu, które w szczególny sposób narażone są na zapomnienie;
 • Promocja efektywnego wykorzystania zabytku.

4. Konkurs adresowany jest do:

 • amatorów - młodzieży szkolnej (szkoły średnie);
 • muzyków, uczniów szkół muzycznych i diecezjalnych szkół organistowskich.

5. Kryteria oceny: Kandydatów oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów. Zasady punktacji i rozdziału nagród ustalają jurorzy w oparciu o odrębny regulamin ustanowiony na pierwszym, roboczym posiedzeniu jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

6. Konkurs przebiegać będzie w 1 etapie dla wszystkich kategorii.

7. W każdej kategorii zakładane są trwające ok. 5 min. wystąpienia dzwonników.

8. Zgłoszenia uczestników na prawidłowo wypełnionej i podpisanej karcie zgłoszeniowej, należy nadesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2021 r. do Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego terminu nie będą przyjmowane. Ilość uczestników jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się do Konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Uczestnicy konkursu mogą uczestniczyć w warsztaty dzwonienia

10. Udział w konkursie jest bezpłatny.

11. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy.

12. Propozycje miejsc zakwaterowania zostaną przedstawione wraz z potwierdzeniem udziału kandydata w konkursie.

13. Wyznaczeni przez jury laureaci konkursu zobowiązani są do wystąpienia na koncercie laureatów, który odbędzie się w 25 lipca 2021 r. (niedziela). Program koncertu zostanie ustalony przez jury.

14. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa. Ponadto laureaci konkursu otrzymają nagrody (łączna pula nagród wynosi 3000zł). Poza wyłonieniem laureatów przewidziana jest również możliwość przyznania przez Jury wyróżnień.

15. Biuro Organizacyjne KONKURSU BICIA DZWONÓW: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec, tel. 29 77 21 363, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: Karol Samsel.

Miejscem koncertu plenerowego będzie Plac przed zabytkową Dzwonnica w Myszyńcu

Karta zgłoszenia Konkurs Bicia Dzwonów

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca,

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach ”44. Miodobrania Kurpiowskiego”

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej

„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ” im. Anny Kordeckiej

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.


Celem konkursu jest podtrzymywanie oraz popularyzacja tradycyjnych form kurpiowskiej sztuki ludowej.

Regulamin

 1. Konkurs obejmuje następujące dziedziny:
 • wycinanka – podpisana, oprawiona w folię lub koszulkę, rozmiar A3-A4,
 • plecionkarstwo,
 • bursztyniarstwo,
 • ciasto obrzędowe,
 • kierce,
 • kwiaty (bibułkarstwo obrzędowe),
 • garncarstwo,
 • rzeźba,
 • tkactwo,
 • haft,
 • koronka,
 • „z tradycją w nowoczesność” – twórczość plastyczna inspirowana kurpiowską sztuką ludową.
 1. W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 2. Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce w poszczególnych kategoriach, przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.
 3. Praca powinna zawierać notę z informacją:
 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • telefon, adres e – mail;
 • prace nieopisane nie będą oceniane!
 1. Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia 30 lipca 2021 r. do godz.15:00
 2. 6.Prace złożone po wyznaczonym terminie, nie będą oceniane!
 3. Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez organizatora.
 4. Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych.
 5. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 6. Na konkurs przyjmowane będą prace nowe, wykonane na ten konkurs. Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Prace zgłoszone w konkursie „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” im. Anny Kordeckiej będą umieszczone w publikacji pokonkursowej oraz wyeksponowane na wystawie
w Multimedialnym Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu.

Odbiór prac konkursowych po 26 września 2021 r.

Prace nieodebrane do 15.10.2021 r. przechodzą na własność RCKK.

 

Anna Kordecka (1897 – 1974) – urodzona w Świdwiborku koło Myszyńca. Należy do najwszechstronniej uzdolnionych twórczyń ludowych na Kurpiowszczyźnie. Była nie tylko świetną wycinankarką, ale również najwybitniejszą kurpiowską tkaczką i hafciarką. Nauczycielka wielu pokoleń i działaczka na rzecz zachowania kultury ludowej. Jedna z założycielek Spółdzielni Wytwórców Tkactwa Ludowego „Kurpianka” w Myszyńcu a także Spółdzielni w „Kurpianka” w Kadzidle. Współorganizatorka konkursów sztuki ludowej. Jej prace w 1959 r., jako pierwszej artystki kurpiowskiej, były prezentowane na łamach czasopisma „Polska Sztuka Ludowa”.

Za swą działalność społeczną w zachowaniu dorobku kulturowego została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Dzięki swojej wybitnej działalności znalazła się w gronie twórców, których prace posiadają godne miejsce w muzeach – skarbnicach sztuki i historii.

Karta zgłoszenia

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji naukowej o ks. Władysławie Skierkowskim pt. "Etnograf Kurpiowszczyzny", która odbędzie się 11 czerwca 2021 roku w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu.

Początek konferencji około godziny 12:00.

Do zobaczenia.

#kurpie #kurpiowszczyzna #rckk #myszyniec #burmistrzmyszyńca #gminamyszyniec #kswładysławskierkowski #konferencjanukowa #etnografkurpiowszczyzny #tradycja #folklor #regionalizm

 

REGULAMIN I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY W KONKURSIE „KWIAT PAPROCI”

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

Cele Konkursu:

- zapoznanie uczestników konkursu z przesłaniem legendy kwiatu paproci;

- aktywowanie oraz integracja społeczności lokalnej.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs organizowany jest w ramach XXVI Nocy Sobótkowej, która odbędzie się 19 czerwca 2021 r. w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, niezależnie od wieku. W przypadku dzieci do 12 lat wymagany jest rodzic bądź opiekun.
 3. Każdy uczestnik otrzymuje w biurze organizatora po zapisaniu się do konkursu instrukcję poszukiwania kwiatu paproci.
 4. Konkurs rozpoczyna się o godz. 19oo . Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagrody rzeczowej odbędzie się około godz. 20oo .
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy RCKK w Myszyńcu oraz ich rodziny.

Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrodę rzeczową dla zwycięzcy konkursu.  

Uwagi końcowe:

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem Regulaminu
 2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator
 3. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodą na publikowanie danych osobowych uczestników w materiałach dotyczących imprezy Noc Sobótkowa.

Myszyniec, 23.05.2021 r.

Protokół

z konkursu solistów, grup śpiewaczych, kapel kurpiowskich, młodych instrumentalistów i zespołów artystycznych
32.
Jarmarku Kurpiowskiego

Myszyniec - 23.05.2021 r.

Jury w składzie:

1. Henryk Gadomski – Przewodniczący

2. Adam Bakuła – Członek

3. Aleksandra Szymańska - Członek

po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców postanowiło przyznać następujące miejsca:

 

I. Soliści śpiewacy

W kategorii: Soliści śpiewacy- dzieci i młodzież do 16 lat

1 miejsce – Wiktoria Drężewska,

1 miejsce – Rozalia Kaczmarczyk,

2 miejsce – Jakub Groszyk,

2 miejsce – Piotr Gołaś,

3 miejsce – Amelia Bakuła,

3 miejsce – Jakub Gołota.

 

W kategorii: Soliści śpiewacy – młodzież i dorośli od 17 do 60 lat

1 miejsce – Ryszard Borzymowski,

I miejsce – Michalina Dąbkowska,

2 miejsce – Anna Kulas,

2 miejsce – Kacper Polak,

3 miejsce – Weronika Koziatek.

 

                             W kategorii: Soliści śpiewacy– seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce – Elżbieta Kasznia,

1 miejsce – Weronika Zyśk,

2 miejsce – Stanisław Archacki,

2 miejsce – Władysław Gwiazda,

3 miejsce – Tadeusz Chorążewicz,

3 miejsce – Krystyna Pawelczyk.

 

II. Grupy śpiewacze

W kategorii: Grupy śpiewacze- dzieci i młodzież do lat 16

1 miejsce – ZPiT „Młode Kurpie”,

2 miejsce – „Poziomecki”,

3 miejsce – „Kurpiaki”,

Wyróżnienie: - „Wydmusiaki”.

 

W kategorii: Grupy śpiewacze- młodzież i dorośli od 17 do 60 lat

1 miejsce – Kurpiowski Zespół „Pod Borem” – grupa mężczyzn,

2 miejsce - Kurpiowski Zespół „Pod Borem” – grupa kobiet,

3 miejsce – Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” – grupa kobiet,

Wyróżnienie: ZPiT „Kurpie” z Rozóg,

Wyróżnienie: Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” – grupa mężczyzn.

 

W kategorii: Grupy śpiewacze - seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce – Grupa kobiet z zespołu „Warmińska Kuźnia” – gr. kobiet,

2 miejsce – Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna – Senior” – gr. kobiet,

3 miejsce – Zespół Regionalny „Myszyniec” – gr. kobiet.

 

 

III. Zespoły taneczne

W kategorii: Zespoły taneczne – młodzież i dorośli od 17 do 60 lat

1 miejsce – Zespół „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca,

2 miejsce - Kurpiowski Zespół „Pod Borem” z Zawad.

 

                            

IV. Kapele kurpiowskie

W kategorii: Kapele kurpiowskie

1 miejsce – Kapela „Pod Borem” z Zawad,

2 miejsce – Kapela „Młode Kurpie” z Jednorożca,

3 miejsce –- Kapela Grzesia z Suska Nowego,

Wyróżnienie: Kapela Ryszarda Maniurskiego,

Wyróżnienie: Rodzinna Kapela Bałdygów.

 

V. Młodzi instrumentaliści

W kategorii: Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

1 miejsce –– Wiktoria Zielińska,

2 miejsce –- Dawid Rolka,

3 miejsce –- Aurelia Kulas,

Wyróżnienie: Amelia Bakuła,

Wyróżnienie: Marcin Maniurski.