Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu

Zaprasza do wzięcia udziału w

„III przeglądu pieśni
o
Janie Pawle II”Sala Widowiskowa RCKK, 06 kwiecień 2014r. godzina 14:00

CELE PRZEGLĄDU:

  • popularyzacja utworów przypominających o Janie Pawle II
  • promowanie twórczości sakralnej
  • integracja amatorskiego środowiska muzycznego

POSTĘPOWANIE REGULAMINOWE:   
SOLISTA
Przygotowuje do prezentacji dwie piosenki związane z postacią JP II (max. 2 zwrotki każda). Soliści będą rywalizowali w kategoriach:

  • dzieci i młodzież do lat 16
  • młodzież powyżej 16 lat, dorośli i seniorzy

GRUPA ŚPIEWACZA
Przygotowuje do prezentacji dwie piosenki związane z postacią JP II (max. 2 zwrotki każda). Grupy Śpiewacze będą rywalizowali w kategoriach:

  • dzieci i młodzież do lat 16
  • młodzież powyżej 16 lat, dorośli i seniorzy

ZESPOŁY
Przygotowuje do prezentacji dwie piosenki związane z postacią JP II (max. 2 zwrotki każda). Zespoły będą rywalizowali w kategoriach:

  • dzieci i młodzież do lat 16
  • młodzież powyżej 16 lat, dorośli i seniorzy

 
Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii
 
Wszyscy chętni do udziału w przeglądzie zobowiązani są do przesłania pocztą lub osobiście karty zgłoszeń do dnia 03.04.2014r. na adres:
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
 
Konkurs odbędzie się
06.04.2014r. o godz. 14:00


Dla laureatów organizatorzy przewidują nagrody

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeń