Impreza folklorystyczna „Miodobranie Kurpiowskie" organizowana jest corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia w gminie Myszyniec i stanowi prawdopodobnie jedyną imprezę tego typu w kraju. Mimo szeregu zmian, przekształceń i uzupełnień Miodobranie spełnia kilka ważnych celów: przypomina mieszkańcom Puszczy Zielonej ich bogate tradycje i zwyczaje bartnicze, umożliwia współczesnym twórcom i artystom ludowym zaprezentowanie swojej twórczości, integruje miejscową społeczność a jednocześnie promuje region, jego historię, kulturę i obecne dokonania gospodarcze wśród coraz liczniej przybywających na święto miodobrania turystów krajowych i zagranicznych

 

 

Program XXXVII Miodobrania Kurpiowskiego

 

30 sierpnia (sobota) – Miodobraniowa Noc Kabaretowa
Miejsce imprezy: Amfiteatr RCKK w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 2

19:00 – Uroczyste rozpoczęcie
19:10 – Koncert – Biesiada Polska
22:10 – Kabaret z Konopi
23:00 – Kabaret „Derkacz”
24:00 – Zakończenie

31 sierpnia (niedziela) – Główna część XXXVII Miodobrania Kurpiowskiego
Miejsce imprezy: Kompleks „KURPIOWSKA KRAINA” w Wykrocie koło Myszyńca

10:30 – Msza Święta Miodobraniowa w Bazylice Myszynieckiej z elementami gwary Kurpiowskiej pod przewodnictwem kardynała Gerharda Műllera Prefekta Kongregacji Nauki Wiary
12:00 – Uroczysty przejazd – korowód do Wykrotu
12:30 – Uroczyste rozpoczęcie – Amfiteatr KURPIOWSKA KRAINA w Wykrocie
14:00 – Widow