Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej 
im.Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
oraz
Towarzystwo  Przyjaciół  Myszyńca


zapraszają do udziału

w XXV JARMARKU  KURPIOWSKIM 2014

 

Cele Konkursu:

 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno - wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej
 • kultywowanie kurpiowskiej muzyki , pieśni i tańców
 • uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni i tańca
 • promocja twórczości taneczno-wokalnej
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji

 

Kategorie uczestników:

O zakwalifikowaniu decyduje wiek najstarszego z uczestników.

Grupy śpiewacze od 4 do 10 osób w grupie:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież od 16 do 21 lat
 • dorośli od 22  do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce leśnej(po 2 zwrotki)

Soliści  śpiewacy  w kategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież od 16 do 21 lat
 • dorośli od 22  do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce leśnej(po 2 zwrotki)      

Kapele  kurpiowskie  

w składzie tradycyjnym - ( harmonia pedałowa skrzypce, bębenek) warunkowo dopuszcza się kapele 2 osobowe. Kapela prezentuje trzy melodie tańców kurpiowskich obowiązkowo - polka trzęsionka i żuraw oraz trzecią wylosowaną w czasie konkursu.

Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

Prezentuje się dwie melodie tańców kurpiowskich jedną obowiązkową konik, drugą wylosowaną w czasie konkursu z podstawowych tańców kurpiowskich: walczyk, oberek, fafur, stara baba.

Zespoły  taneczne w kategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież od 16 do 21 lat
 • dorośli od 22  do 60
 • seniorzy powyżej 60

Zespół prezentuje trzy tańce kurpiowskie.

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii! (nie dotyczy zespołów tanecznych)

Oceny i Nagrody :

Komisja oceniać będzie : dobór repertuaru do wieku i jego oryginalność ( nowe, nieznane piosenki), opracowanie choreograficzne , technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego (w razie braku stroju kurpiowskiego dyskwalifikacja), walory językowo – gwarowe (autentyczność). Jury może przyznać Grand Prix Konkursu. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Nie spełnienie warunków regulaminu XXV Jarmarku Kurpiowskiego  eliminuje uczestników z Konkursu. Sprawy nie ujęte regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

 

 Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres :

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

w terminie do 16 maja 2014r. do godziny 15:00

 

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie !

Konkurs odbędzie się 25 maja 2014 roku a zacznie się mszą świętą w Kolegiacie Myszynieckiej o godz. 9:00 po której odbędzie się uroczysty przemarsz ulicami Myszyńca do Amfiteatru RCKK. Obowiązkowy strój kurpiowski !

Organizator uczestnikom konkursu zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.

Patronat medialny

 

Karta zgłoszeń