W dniu 17 stycznia 2014 roku w XI Rocznicę śmierci Bp Edwarda Samsela w Myszyńcu odbyły się uroczystości podsumowujące Obchody Rok 2013, który był poświęcony w Gminie i Parafii Myszyniec pamięci Ks. Biskupa. W uroczystościach udział wzięła najbliższa rodzina  Biskupa Samsela, znajomi przyjaciele, lokalne i powiatowe władze, dyrekcje, nauczyciele i młodzież myszynieckich szkół oraz mieszkańcy Myszyńca i okolic. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10 w Bazylice Myszynieckiej mszą świętą koncelebrowaną, podczas której okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Zbigniew Jaroszewski. Na mszy świętej poczet sztandarowy wystawiła OSP z Myszyńca.

Po mszy świętej w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu odbyła się Konferencja naukowa na temat „Nasz Kurpiowski Biskup”. Na wstępie konferencji gości powitali Zdzisław Ścibek  Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej i Bogdan Glinka Burmistrz Myszyńca. Głos zabrali Wicestarosta Ostrołęcki Krzysztof Parzychowski oraz Ks. Zbigniew Jaroszewski Proboszcz Myszyniecki. W imieniu Marszałka Woj. Mazowieckiego głos zabrał radny Sejmiku Mazowieckiego Marian Krupiński.  Prelegentami konferencji byli: dr Stanisław Pajka, Ks. dr Jerzy Sikora – Redaktor Naczelny Martyrii z Ełku, dr Jan Prusik z Olsztyna. Podczas dyskusji swoimi emocjonalnymi wspomnieniami poruszył zgromadzonych  Jerzy Danieluk  osobisty kierowca Ks. Bp Samsela, który w ciepłych słowach wspominał zasłużonego biskupa. Konferencję prowadził Pan Wacław Prusaczyk z Ostrołęki - Myszyniecki Rodak i kolega zmarłego biskupa. Na zakończenie uroczystości w Muzeum Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu przy ul Dzieci Polskich otwarta została wystawa pod tytułem „Biskup Edward Samsel – Pasterz wielkiej prostoty”. Na wystawie znalazły się osobiste pamiątki przekazane przez brata Ryszarda Samsela , szaty liturgiczne przekazane przez Ks. Proboszcza Zbigniewa Jaroszewskiego oraz liczna kolekcja zdjęć i innych pamiątek ze zbiorów prywatnych przyjaciół i znajomych zasłużonego dla Kurpiowszczyzny biskupa. Wystawę można zwiedzać nieodpłatnie codziennie po uprzednim zgłoszeniu w RCKK w Myszyńcu.

Uroczystości zostały przygotowane przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im Ks. Edwarda Samsela oraz Parafią Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Patronat honorowy nad uroczystościami obieli Jego Ekscelencja Ks. dr Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński oraz dr Stanisława Kubeł Starosta Ostrołęcki.

Galeria zdjęć