Po wakacyjnej przerwie powracają zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży między innymi:

  • Nauka gry na gitarze (akustycznej, klasycznej, elektrycznej, basowej) w programie zajęć: podstawy teorii muzycznej,  podstawy gry na instrumencie w tym technika gry palcami i kostką, nauka akordów, podstawy improwizacji. (zajęcia płatne)
  • Próby zespołów wokalno-instrumentalnych (zajęcia bezpłatne, tylko dla grup muzycznych)
  • Zajęcia rytmiczno-muzyczna (zajęcia bezpłatne)

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę 4 października  2013r. o godzinie 16:00 w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58

Zapisy przyjmujemy do 30 października 2013r. w sekretariacie RCKK lub telefonicznie pod numerem 29 77 21 363

Osoba odpowiedzialna za zajęcia Mariusz Pliszka