Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Zaprasza na

RAJD SZLAKAMI BARCI KURPIOWSKICH
W 150 rocznicę Powstania Styczniowego na pograniczu Kurpiowsko-Mazurskim

27 września 2013 r.
Start: 8:30
Amfiteatr RCKK w Myszyńcu

 

 

1. Celem Rajdu jest:

 • Propagowanie Aktywnego wypoczynku,
 • Poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej,
 • Uaktywnienie zainteresowań twórczych i odtwórczych:

              - muzyki
              - pieśni
              - tańca
              - rękodzieła
              - mowy kurpiowskiej

2. Udział w rajdzie może zgłosić grupa lub indywidualny turysta (bez ograniczeń wiekowych), który:

 • Będzie przestrzegał Regulaminu Rajdu,
 • Będzie respektował przepisy BHP, PPoż oraz Kodeksu drogowego,
 • Weźmie udział w proponowanych przez organizatora zadaniach.

3. Postanowienia regulaminowe:

 • Odpłatność za udział w Rajdzie wynosi 6 złotych od uczestnika płatne do dnia 24 września 2013r. do godziny 16:00 w Sekretariacie RCKK (grupy rajdowe do kwoty dołączają listę uczestników wraz z informacjami: klasa, szkoła, opiekun grupy),
 • W Rajdzie udział biorą wyłącznie osoby ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków (grupowo lub indywidualnie).

4. Organizatorzy zapewniają:

 • Przygotowanie trasy,
 • Obsługę Rajdu,
 • Opiekę medyczną,
 • Posiłek w trakcie Rajdu oraz dyplomy,

Nauczyciele, opiekunowie grup otrzymują Certyfikaty Udziału w turystyce Kwalifikowanej.

5. Postanowienia szczegółowe:

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 24 września 2013r. wyłącznie w formie pisemnej na adres:


Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyniecu
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec
lub osobiście w Sekretariacie RCKK

6. Szczegółowy program Rajdu:

 • 8:30 – Zbiórka uczestników rajdu w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu oraz odprawa opiekunów grup,
 • 8:45 – Wyjazd grupy rowerowej oraz przewóz uczestników Rajdu pieszego do miejscowości Klon,
 • 10:00 – Mogiła Powstańcza w Klonie – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy,
 • 10:30 – Boisko Zespołu Szkół w Klonie – Prelekcja na temat walk powstańczych na pograniczu Kurpiowsko-Mazurskim,
 • 11:00 – Wymarsz grupy pieszej z miejscowości Klon do Myszyńca,
 • 13:00 – Msza Święta w Amfiteatrze RCKK,,
 • 13:45 – Obiad,
 • 14:00 – Zakończenie Rajdu

7. Komenda Rajdu

 • Stefania Prusaczyk
 • Zdzisław Ścibek
 • Danuta Gnoza
 • Mariusz Pliszka
 • Ewelina Pawłowska

ORGANIZATOR:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Urząd Miejski w Myszyńcu

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej im. Księdza Biskupa Edwarda Samsela

 

Karta zgłoszeń