W roku 2011 mija 70 lat od męczeńskiej śmierci Księdza Władysława Skierkowskiego w hitlerowskim obozie koncentracyjnym  w Działdowie (sierpień 1941r).

Ksiądz Władysław Skierkowski jest postacią szczególnie zasłużona dla Kurpiowszczyzny. Przez dwa lata (od lipca 1913 do września 1915 r.) pełnił posługę kapłańską na wikariacie w Myszyńcu.  Te dwa lata posługi kapłańskiej w Myszyńcu – w samym sercu Puszczy Kurpiowskiej – związały Ks. Skierkowskiego na całe życie z ziemią kurpiowską. Po wielu latach wyznał: „Mój Boże Jakże Ci ja wdzięczny jestem, żeś mi przyznał placówkę w tak ciekawej okolicy". Urzekła go bez reszty muzyka, śpiew i puszczańska przyroda. Po odejściu z Myszyńca i objęciu parafii w Imielinicy koło Płocka wielokrotnie powracał w okresie letnim na Kurpie, aby kontynuować swoją pracę nad zapisywaniem melodii i słów pieśni kurpiowskich.

Trud i wysiłek przyniosły piękny plon. Zebrał 2280 pieśni te stały się inspiracją dla twórczości najwybitniejszych polskich kompozytorów, m. in. takich jak: Karol Szymanowski, Andrzej Panufnik, Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Stanisław Moryto, Paweł Łukaszewski, dzięki którym kurpiowska muzyka ludowa stała się własnością ogólnonarodową.

Karol Szymanowski złożył hołd Ks. Władysławowi Skierkowskiemu w następujących słowach: „Niech mi wolno będzie wyrazić Czcigodnemu Autorowi słowa nie tyl