Zapraszamy do udziału!

 

Projekt pn. MAD – młodzi, aktywni, doświadczeni

 

Realizowany dla:

osób młodych w wieku 15-29 lat, niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, w tym:

 • osób bezrobotnych,
 • osób biernych zawodowo,
 • osób z niepełnosprawnościami

zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego wyłącznie z powiatów:

 • ciechanowskiego
 • płockiego
 • siedleckiego

W szczególności osoby w najbardziej niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej:

 • zamieszkujące wsie i małe miasta
 • nieposiadające doświadczenia zawodowego
 • korzystające z pomocy społecznej
 • posiadające wykształcenie maksymalnie średnie

Atrakcyjne szkolenia i poradnictwo dla młodych, aktywnych i pragnących zdobyć doświadczenie zawodowe.

Oferujemy:

 • pomoc doświadczonego doradcy zawodowego, specjalisty HR w przygotowaniu indywidualnej ścieżki zawodowej i zwycięskiego CV
 • treningi motywacyjne z psychologiem
 • certyfikowane szkolenia zawodowe branż strategicznych i białej gospodarki (specjalista kadr i płac, opiekun osoby starszej i chorej, obsługa wózków widłowych i kierowca kat. C)
 • 6-miesięczne staże w firmach gwarantujących wysoką jakość zdobytego doświadczenia

Premiujemy aktywnych, dlatego:

 • wypłacamy wysokie stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwracamy koszty dojazdu na zajęcia (bonus dla osób, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce realizacji wsparcia).

Uwaga!

Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć z naszej strony na wsparcie asystenta.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie będą przyjmowane do 16 maja 2016r. w sekretariacie RCKK w godzinach 8:00-16:00 lub telefonicznie - 29 77 21 363