Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu
zaprasza na:
RAJD SZLAKAMI BARCI KURPIOWSKICH
W poszukiwaniu Zaginionej Barci

 

1. Celem Rajdu jest:

  • Propagowanie aktywnego wypoczynku,
  • Poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów folklorystycznych i ekologicznych,
  • Popularyzacja szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny,
  • Poznanie tradycji bartniczych ludu Kurpiowskiego.

Ponadto dla grup harcerskich:

  • Propagowanie harcerskiej turystyki.

2. Udział w rajdzie może zgłosić grupa, drużyna harcerska lub indywidualny turysta (bez ograniczeń wiekowych), który:

  • Będzie postępował zgodnie z Regulaminem Rajdu,
  • Będzie przestrzegał przepisów BHP, PPoż oraz Kodeksu drogowego,
  • Weźmie udział w proponowanych przez organizatora zadaniach.

3. Postanowienia regulaminowe:

  • Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 26 września 2016 r. do godziny 16:00 wyłącznie w formie pisemnej na adres:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

lub osobiście w Sekretariacie RCKK,

(w przypadku grup szkolnych zgłoszenie dodatkowo poświadcza Dyrektor)

  • Odpłatność za udział w Rajdzie wynosi 7 złotych od uczestnika (nie dotyczy opiekunów) płatne do dnia 26 września 2016r. do godziny 16:00 <