Spotkanie odbędzie się 1 lutego 2018 o godz. 11 w Sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58.

Na tegoroczne spotkanie oprócz twórców ludowych z terenu Myszynieckiej Puszczy Zielonej zostali zaproszeni: przedstawicieli lokalnych biur podróży, gospodarstw agroturystycznych, kół gospodyń wiejskich, operatorzy - Kurpiowskiej Krainy w Wykrocie i obiektów RCKK, przy ul Dzieci Polskich w Myszyńcu, Związek Kurpiów oraz lokalne organizacje i stowarzyszenia.

Jak co roku zaprosiliśmy do udziału w spotkaniu Pana Bogdana Glinkę - Burmistrza Myszyńca, Pana Stanisława Kubła Starostę Ostrołęckiego, 
Ks. Zbigniewa Jaroszewskiego - Proboszcza i Dziekana Parafii Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Panią Marię Samsel Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Pana Maria Krupińskiego – Radnego Sejmiku Mazowieckiego, lokalne media.

Podczas spotkania omówione zostanie:
- Program współpracy w 2018 roku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu z twórcami ludowymi;
- Imprezy i konkursy organizowane przez RCKK w Myszyńcu w 2018 roku z udziałem twórców ludowych;
- Przedstawienie propozycji współpracy oraz oferty skierowanej do biur podróży i organizacji turystycznych;
- dyskusje i sprawy różne.