Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

im. Ks.Władysława Skierkowskiego

 

ogłasza

 

konkurs twórczości ludowej

 

PALMA i PISANKA KURPIOWSKA

Myszyniec 2018

 

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowską sztuką ludową

REGULAMIN

  • W konkursie mogą wziąć udział palmy i pisanki wykonane indywidualnie lub zbiorowo,
  • Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej i innej  nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły,
  • Przy ocenie palm będą brane pod uwagę technika wykonania (zgodna z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi), wielkość, różnorodność kwiatów,
  • Przy ocenie pisanki będą brane pod uwagę technika wykonania i wzornictwo zgodne z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi.
  • Prace należy dostarczyć do RCKK  do dnia 15 marca 2018 r. do godz. 14:00
  • Oceny dokona  komisja powołana przez organizatora
  • Każda praca powinna zawierać informację dotyczącą wykonawcy tj.: imię i nazwisko, klasę
    i wiek wykonawcy.

Ogłoszenie wyników 16 marca 2018 r.
Wystawa pokonkursowa od 16-30 marca
w Muzeum RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2

Konkurs przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i osób dorosłych!

 

Dodatkowo dla chętnych, mamy do zaoferowania udział w bezpłatnych warsztatach! Dalsze infromacje na plakacie.