RADA DIALEKTU KURPIOWSKIEGO
Powołana przez związek Kurpiów Zachęca do włączenia się w promowanie kurpiowszczyzny i dialektu kurpiowskiego podczas 41 Miodobrania Kurpiowskiego poprzez przygotowanie haseł promujących tradycyjne produkty kurpiowskie. Najciekawsze hasła promujące zostaną ocenione przez komisje powołaną przez organizatorów następnie wyróżnione i nagrodzone. Zwycięzca będzie mógł
uczestniczyć w pracach Rady Dialektu Kurpiowskiego. Przykładowe hasła:
- „Chto pśïje kurpsioskie ńody, je zawse młody”
- „Dla zdroźa jÏ łurody pśï kurpsioskie ńody”
- „dźiśåj ńody kurpśoske traśó na ńejedno źoske”
- „ Jï ńasta jÏ źosky jedzó ńod kurpśosky”
- „Ńodek kurpśosky zjés jï wszystko źes”
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH ORAZ WYSTAWCÓW, KTÓRZY BĘDĄ BRAĆ UDZIAŁ W 41. MIODOBRANIU KURPIOWSKIM.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!