Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu 

zaprasza na 

Spotkanie Twórców Ludowych 

które odbędzie się 18 lutego 2016 o godzinie 11:00 
w Sali widowiskowej RCKK.