Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich

ORGANIZATOR:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

 

 

Trasy Rajdu

Piesza - około 10,5 km

Pełty – Świdwiborek - Myszyniec

Rowerowa - około 35 km

Pełty – Czarnia – Charciabałda – Zdunek – Myszyniec

Na trasie będą naniesione punkty orientacyjne.

1. Celem Rajdu jest:

 • Propagowanie aktywnego wypoczynku,
 • Poznanie piękna przyrody Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów folklorystycznych
  i ekologicznych
 • Popularyzacja szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny,
 • Poznanie tradycji bartniczych ludu kurpiowskiego.

Ponadto dla grup harcerskich:

 • Propagowanie harcerskiej turystyki.

2. Udział w rajdzie może zgłosić grupa, drużyna harcerska lub indywidualny turysta (bez ograniczeń wiekowych), który:

 • Będzie postępował zgodnie z Regulaminem Rajdu,
 • Będzie przestrzegał przepisy BHP, PPoż oraz Kodeksu drogowego,
 • Weźmie udział w proponowanych przez organizatora zadaniach.

3. Postanowienia regulaminowe:

 • Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 23 września 2019r. do godziny 16:00 wyłącznie w formie pisemnej na adres: