Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zostało laureatem 47. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga dla instytucji i organizacji zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej. 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu to animatorzy, twórcy, artyści, pełni pomysłów, pasji i zaangażowania w to co robią, którym nie brakuje odwagi w podejmowaniu twórczego ryzyka. Promują Gminę Myszyniec oraz całą Kurpiowszczyznę, w Polsce i poza jej granicami.