Myszyniec,  21.05.2023 r.

Protokół

z konkursu solistów, grup śpiewaczych, kapel kurpiowskich, młodych instrumentalistów i zespołów artystycznych 
34. Jarmarku Kurpiowskiego. im Stanisława Sieruty

Myszyniec - 21.05.2023 r.

Jury w składzie:

  1. Henryk Gadomski – Przewodniczący
  2. Tadeusz Lipka – Członek
  3. Krzysztof Chrostek - Członek

po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców postanowiło przyznać następujące miejsca:

 

I. Soliści śpiewacy

 

W kategorii: Soliści śpiewacy- dzieci i młodzież do 15 lat

1 miejsce –  Amelia Kobus

2 miejsce –  Natalia Mrozek

3 miejsce – Katarzyna Goliasz

 

W kategorii: Soliści śpiewacy – młodzież i dorośli od 16 do 60 lat

1 miejsce – Łucja Warych

2 miejsce – Wiktoria Drężewska

3 miejsce –  Anna Raskolnikoff

Wyróżnienie – Rozalia Kaczmarczyk

 

W kategorii: Soliści śpiewacy– seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce –  Elżbieta Kasznia

2 miejsce –  Weronika Zyśk 

3 miejsce –  Henryk Kulesza

Wyróżnienie – Stanisław Archacki

Wyróżnienie – Henryk Kłoskowski

 

II. Grupy śpiewacze

 

W kategorii: Grupy śpiewacze- dzieci i młodzież do lat 15

1 miejsce –  Poziomecki

2 miejsce – Wolkowskie Jagódki

3 miejsce – Grupa śpiewacza z Warmiaka

 

W kategorii: Grupy śpiewacze- młodzież i dorośli od 16 do 60 lat

1 miejsce – Rozowski Zespół Ludowy – grupa śpiewacza kobiet

2 miejsce – Grupa starsza kobiet z Kurpiowskiego Zespołu „Pod Borem” z Zawad

3 miejsce – Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” – grupa mężczyzn 

 

W kategorii: Grupy śpiewacze - seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce –  Grupa starsza mężczyzn z Kurpiowskiego Zespołu „Pod Borem” z Zawad

2 miejsce –  Warmińska Kuźnia

3 miejsce – Grupa Śpiewacza Carnionki

Wyróżnienie – Zespół „Wrzos”

 

III. Gawędziarze ludowi

 

W kategorii: Gawędziarze ludowi- dzieci i młodzież do 15 lat

1 miejsce – Kinga Sobotka 

2 miejsce –  Jakub Mikołajczyk

3 miejsce – Wojciech Fossa 

 

W kategorii: Gawędziarze ludowi- młodzież i dorośli od 16 lat

1 miejsce –  Władysław Gwiazda

2 miejsce –  Henryk Dziczek

3 miejsce –  Witold Kuczyński

 

IV. Zespoły taneczne

 

W kategorii: Zespoły taneczne – dzieci i młodzież do lat 15

Wyróżnienie – Zespół „Kurpiaki” z Myszyńca

 

W kategorii: Zespoły taneczne – młodzież i dorośli od 16 do 60 lat

1 miejsce  - Zespół Folklorystyczny Kurpiowszczyzna

2 miejsce -  Kurpiowski Zespół „Pod Borem” z Zawad

3 miejsce -  Kurpiowski Zespół Folklorystyczny Carniacy

Wyróżnienie  - Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Wach”

                            

V. Kapele kurpiowskie

 

W kategorii: Kapele kurpiowskie

1 miejsce – Kapela Grzesia z Suska Nowego

2 miejsce – Kapela kurpiowska z zespołu „Pod Borem” z Zawad

3 miejsce – Kapela „Kurpiowszczyzna”

Wyróżnienie –– Rodzinna Kapela Bałdygów 

 

VI. Młodzi instrumentaliści

 

W kategorii: Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

1 miejsce – Nadia Jędrzejczyk 

2 miejsce – Łucja Wiśniewska

3 miejsce – Piotr Gołaś

Wyróżnienie – Diana Stęcel 

Wyróżnienie – Karolina Michaliak

 

34. Jarmark Kurpiowski został zorganizowany przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce. Nagrody finansowe w Przeglądzie w wysokości 9 000,00 zł. zostały sfinansowane ze środków:

  • Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w wysokości 4 000,00 zł
  • Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu w wysokości 5 000,00 zł

W 34. Jarmarku Kurpiowskim wzięło udział 302 uczestników.

Komisja wyraża podziękowanie Organizatorom 34. Jarmarku Kurpiowskiego w Myszyńcu za staranne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu z nadzieją na kontynuowanie tej imprezy folklorystycznej.