Wyniki XXVI JARMARKU KURPIOWSKIEO

Jury w składzie:

Henryk Gadomski– Przewodniczący

Justyna Drężek– Członek

Katarzyna Mróz– Członek

po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców postanowiło przyznać następujące miejsca:

W kategorii: Soliści- dzieci do 15 lat

1 miejsce -  Dorota Drężek Wykrot,

2 miejsce - Kamil Mróz Brzozowy Kąt,

3 miejsce - Julia Gnoza Myszyniec Stary,

Wyróżnienie: Bartek Kulas Wykrot, Rozalia Kaczmarczyk Rozogi.

W kategorii: Soliści – młodzież od 16 do 21 lat

1 miejsce -  nie przyznane

2 miejsce -  Ewelina Trzcińska Wach,

3 miejsce - Wiktoria Mróz Brzozowy Kąt.

W kategorii: Soliści – dorośli od 22 do 60 lat

1 miejsce -  Elżbieta Kasznia Rozogi,

2 miejsce - Milena Syrowik ,

3 miejsce - nie przyznane.

W kategorii: Soliści – seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce - Antonia Deptuła Bandysie,

2 miejsce - Marianna Bączek Bandysie, Bolesława Podbielska Wach,

3 miejsce - Stan8isław Archacki Myszyniec Stary.

 W kategorii: Grupy śpiewacze- dzieci do lat 15

1 miejsce -  Gr. śpiewacza „Rutkozionki”

2 miejsce - Gr. śpiewcza „Kurpiaki”

3 miejsce - Gr. śpiewacza „Bursztynki”

W kategorii: Grupy śpiewacze- młodzież od 16 do 21 lat

1 miejsce - Gr. śpiewacza dziewcząt „Czarnia”

2 miejsce - Gr. śpiewacza chłopców „Kurpiaki”

3 miejsce - Gr. śpiewacza dziewcząt „Kurpiaki”          

W kategorii: Grupy śpiewacze – dorośli od 22 do 60 lat

1 miejsce - Gr. śpiewacza mężczyźni „Czarnia”

2 miejsce - Gr. śpiewacza kobiety „Kurpiowszczyzna”

3 miejsce - Gr. śpiewacza „Chutkozionki”

W kategorii: Grupy śpiewacze - seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce - Gr. śpiewacza „Kurpie z Myszyńca’

2 miejsce - Gr. śpiewacza „Wrzos”

 W kategorii: Zespoły taneczne- dzieci do lat 15

1 miejsce – Gr. taneczna „Carniacy”

2 miejsce – Gr. taneczna „Kurpiaki”

W kategorii: Zespoły taneczne – młodzież od 16 do 21 lat

2 miejsce – Gr. taneczna „Kurpiaki”

W kategorii: Zespoły taneczne – dorośli od 22 do 60 lat

1 miejsce –  Gr. taneczna „ Kurpiowszczyzna”

2 miejsce –  Gr. Taneczna „Kurpie z Rozóg”

3 miejsce –  LZPiT Wach

W kategorii: Zespoły taneczne – seniorzy powyżej 60 lat

1 miejsce –  Gr. Taneczna „Myszyniec”

W kategorii: Kapele kurpiowskie

1 miejsce –  Kapela Jana Kowalczyka Rozogi,

2 miejsce –  Kapela „Jonusie” z Czarni

3 miejsce –  Kapela Ryszarda Maniurskiego Antonie,

3 miejsce –  Kapela „Kurpiowszczyzna” Myszyniec.

W kategorii: Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

1 miejsce –  Katarzyna Buler Zalesie,

2 miejsce –  Adrian Tański,

3 miejsce –  Julia Gnoza Myszyniec Stary,

3 miejsce – Jakub Glinka Myszyniec.

XXVI Jarmark Kurpiowski został zorganizowany przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Nagrody w Przeglądzie w wysokości 3000,00 zł. ufundowało Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Pozostałe koszty pokryło Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

W XXVI Jarmarku Kurpiowskim wzięło udział:

Jarmark Kurpiowski – około 280 uczestników

Ocalić od zapomnienia – 110 uczestników

 

Galeria Zdjęć