Myszyniec, dnia 20 kwietnia 2015r.

 

Rozstrzygnięcie konkursów: na wyłączność:

  1.     na wyłączność lokalizacji wesołego miasteczka podczas XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego
  2.     na wyłączność sprzedaży miodów pitnych podczas XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego
  3.     na wyłączność lokalizacji wesołego miasteczka podczas XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego
  4.   o tytuł Sponsora Głównego z wyłącznością na sprzedaż piwa podczas XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego
  5.     na ochronę imprez masowych: XX Noc Sobótkowa oraz XXXVIII Miodobranie Kurpiowskie

 

W dniu 16 kwietnia 2015 roku Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący Komisji       - Mariusz Pliszka

Członkowie                            - Ewelina Pawłowska

                                               - Katarzyna Olszewska

dokonała oceny złożonych w terminie ofert pod kątem spełniania warunków udziału w konkursie oraz zgodności zawartości ofert z wymaganiami określonymi w zgłoszeniu konkursu. Komisja stwierdza, że złożone oferty zawierają niezbędne informacje. W związku z tym zostały zakwalifikowana do drugiego etapu konkursu.

W drugim etapie, Komisja dokonała oceny złożonych ofert pod kątem kryteriów oceny – kwota zaproponowana za wyłączność – 100%

W związku z powyższym:

Konkurs na wyłączność lokalizacji wesołego miasteczka podczas XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego wygrała firma:

Wesołe Miasteczko PLENER S.C. Leszek Pliszka, Włodzimierz Rosenbaum
07-410 Ostrołęka, ul. Lawendowa 1,

która zaproponowała kwotę 8500 zł brutto (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)

 

Konkurs na wyłączność sprzedaży miodów pitnych podczas XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego wygrała firma:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
07-430 Myszyniec, ul. Kolejowa 63,

która zaproponowała kwotę 3000 zł brutto (słownie: trzech tysięcy złotych)

 

Konkurs na wyłączność sprzedaży lodów podczas XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego wygrała firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Milena Tomczyńska
18-400 Łomża, Stary Rynek 11,

która zaproponowała kwotę 4200 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście złotych)

 

Konkurs o tytuł Sponsora Głównego z wyłącznością na sprzedaż piwa podczas XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego wygrała firma:

MAJJWERR S.C. Aneta Siemińska-Drajer, Mieczysław Siemiński
11-001 Dywity, ul. Grzybowa 11,

która zaproponowała kwotę 15000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

 

Konkurs na ochronę imprez masowych: XX Noc Sobótkowa oraz XXXVIII Miodobranie Kurpiowskie wygrała:

Biuro Ochrony ACM „Lupus” S.C.
ul. Kochanowskiego 45A, 01-864 Warszawa,

która zaproponowała za wykonanie usługi kwotę 11 520,18 złotych brutto (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i osiemnaście groszy)