XXVI Jarmark Kurpiowski
24 maja 2015 r. godzina 11:00
Amfiteatr RCKK

Organizatorzy:
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskie w Myszyńcu
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Cele Konkursu:

 • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno - wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
 • Kultywowanie kurpiowskiej muzyki , pieśni i tańców,
 • Uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni i tańca,
 • Promocja twórczości taneczno-wokalnej,
 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji.

 

Kategorie Zespołów:

O zakwalifikowaniu decyduje wiek najstarszego z uczestników.

Grupy śpiewacze od 5 do 10 osób w grupie:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież od 16 do 25 lat
 • dorośli do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

Soliści  śpiewacy  w kategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież od 16 do 21 lat
 • dorośli od 22  do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki )

Zespoły  taneczne w kategoriach:

 • dzieci do lat 15
 • młodzież od 16 do 25 lat
 • dorośli do 60
 • seniorzy powyżej 60

Zespół prezentuje trzy tańce kurpiowskie.

Kapele  kurpiowskie w składzie tradycyjnym - (harmonia pedałowa skrzypce, bębenek) warunkowo dopuszcza się kapele 2 osobowe.
Kapela prezentuje trzy melodie tańców kurpiowskich obowiązkowo - okrąglak i fafur oraz trzecią wylosowaną w czasie konkursu.

Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu
Prezentuje się dwie melodie tańców kurpiowskich jedną obowiązkową polka, drugą wylosowaną w czasie konkursu
z podstawowych tańców kurpiowskich: walczyk, oberek, fafur, stara baba.

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii ! (nie dotyczy zespołów tanecznych)

Oceny i Nagrody:

Komisja oceniać będzie: dobór repertuaru do wieku i jego oryginalność (promowanie nowych, nieznanych piosenek), opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego (w razie braku stroju kurpiowskiego dyskwalifikacja), walory językowo – gwarowe (autentyczność). Jury może przyznać Grand Prix Konkursu. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Nie spełnienie warunków regulaminu XXVI Jarmarku Kurpiowskiego  eliminuje uczestników z Konkursu. Sprawy nie ujęte regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres :

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58 w terminie do 18 maja 2015 r. W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie! Konkurs odbędzie się 24 maja 2015 roku o godz. 11:00 w Amfiteatrze RCKK , ul Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu. Obowiązkowy strój kurpiowski! Organizator uczestnikom konkursu zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.

 

Karta zgłoszeń