Wyniki konkursu plastycznego
pt. „Obraz Mojego Myszyńca”

Komisja w składzie: Pawłowska Ewelina - inst. ds plastyki, Pliszka Mariusz - inst. zespołów zainteresowań, Samsel Łukasz - młodszy specjalista ds imprez  w dniu 16 marca 2015 r. oceniła prace zgłoszone na konkurs pt. „Obraz Mojego Myszyńca” przyznając następujące miejsca w 2 kategoriach wiekowych:

Wiek 6 – 11 lat:

 1.   I miejsce - Julia Olbryś - Wydmusy,
 2.  II miejsce - Karolina Drężek - Pełty,
 3. III miejsce - Oliwia Samorajczyk - Krysiaki,

Wyróżnienie:

 • Kinga Kuliś - Krysiaki,
 • Amelia Pawłowska - Białusny Lasek

Wiek 12 – 15 lat:

 1.   I miejsce - Julian Jakub Drężek - Wykrot,
 2.  II miejsce - Daria Tyszko - Wydmusy,
 3. III miejsce - Justyna Mysiorska - Krysiaki,

Wyróżnienie:

 • Adrian Drężek - Wydmusy,
 • Kinga Zapert - Krysiaki,
 • Kacper Archacki - Krysiaki
 • Wiktoria Kobus - Zdunek

Prace nagrodzonych można będzie obejrzeć od 23 marca 2015 r. w Muzeum RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2
w Myszyńcu.

Zapraszamy laureatów o odbiór nagród w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 12:00 w Muzeum RCKK
przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do brania udziału w innych konkursach :)