Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca,

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach ”44. Miodobrania Kurpiowskiego”

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej

„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ” im. Anny Kordeckiej

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.


Celem konkursu jest podtrzymywanie oraz popularyzacja tradycyjnych form kurpiowskiej sztuki ludowej.

Regulamin

 1. Konkurs obejmuje następujące dziedziny:
 • wycinanka – podpisana, oprawiona w folię lub koszulkę, rozmiar A3-A4,
 • plecionkarstwo,
 • bursztyniarstwo,
 • ciasto obrzędowe,
 • kierce,
 • kwiaty (bibułkarstwo obrzędowe),
 • garncarstwo,
 • rzeźba,
 • tkactwo,
 • haft,
 • koronka,
 • „z tradycją w nowoczesność” – twórczość plastyczna inspirowana kurpiowską sztuką ludową.
 1. W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 2. Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce w poszczególnych kategoriach, przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.
 3. Praca powinna zawierać notę z informacją:
 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • telefon, adres e – mail;
 • prace nieopisane nie będą oceniane!
 1. Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia 30 lipca 2021 r. do godz.15:00
 2. 6.Prace złożone po wyznaczonym terminie, nie będą oceniane!
 3. Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez organizatora.
 4. Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych.
 5. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 6. Na konkurs przyjmowane będą prace nowe, wykonane na ten konkurs. Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Prace zgłoszone w konkursie „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” im. Anny Kordeckiej będą umieszczone w publikacji pokonkursowej oraz wyeksponowane na wystawie
w Multimedialnym Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu.

Odbiór prac konkursowych po 26 września 2021 r.

Prace nieodebrane do 15.10.2021 r. przechodzą na własność RCKK.

 

Anna Kordecka (1897 – 1974) – urodzona w Świdwiborku koło Myszyńca. Należy do najwszechstronniej uzdolnionych twórczyń ludowych na Kurpiowszczyźnie. Była nie tylko świetną wycinankarką, ale również najwybitniejszą kurpiowską tkaczką i hafciarką. Nauczycielka wielu pokoleń i działaczka na rzecz zachowania kultury ludowej. Jedna z założycielek Spółdzielni Wytwórców Tkactwa Ludowego „Kurpianka” w Myszyńcu a także Spółdzielni w „Kurpianka” w Kadzidle. Współorganizatorka konkursów sztuki ludowej. Jej prace w 1959 r., jako pierwszej artystki kurpiowskiej, były prezentowane na łamach czasopisma „Polska Sztuka Ludowa”.

Za swą działalność społeczną w zachowaniu dorobku kulturowego została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Dzięki swojej wybitnej działalności znalazła się w gronie twórców, których prace posiadają godne miejsce w muzeach – skarbnicach sztuki i historii.

Karta zgłoszenia