W niedzielę 10 marca 2013r. w Myszyńcu odbyły się uroczyste obchody upamiętniające Bitwę pod Myszyńcem, która miała miejsce podczas Powstania styczniowego 9 marca 1986 roku. Była to pierwsza część planowanych w tym roku imprez upamiętniających tamte wydarzenia.

W bitwie udział wzięły oddziały strzelców i kosynierów kurpiowskich pod dowództwem oficerów Giuseppe Garibaldiego i Władysława Wilkoszewskiego. W zwycięskiej ponad 6-godzinnej bitwie z przeważającymi siłami wojsk carskich poniosło śmierć 63 powstańców w tym również dowódca Władysław Wilkoszewski. Straty wojsk carskich były dużo większe i wynosiły ponad 100 żołnierzy w tym kilku oficerów.

Kurpie w różnych formach wspierali powstanie: walczyli zbrojnie, udzielali pomocy, schronienia i żywności. We wsiach kurpiowskich wczesną wiosną 1863 roku utworzono tzw. „ruchome odziały” złożone z młodych mężczyzn, które zbierały się w wyznaczonym miejscu i po dokonaniu zasadzki na niewielkie oddziały nieprzyjaciela wracały do domu. Odziały te wyrządzały poważne szkody Rosjanom.

Obchody rozpoczęto od uroczystego złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na mogiłach powstańców i na grobie majora Konstantego Rynarzewskiego znajdującego się na cmentarzu myszynieckim. Mimo dużego mrozu przy pomniku zgromadziły się delegacje Urzędu Miasta z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Gminy na czele, Nadleśnictwa Myszyniec z zastępcą Nadleśniczego na czele, Zespołu Szkół w Myszyńcu, Zespołu Szkół w Wykrocie, Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Myszyńcu z prezesem na czele oraz Dyrekcja Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej i  członkowie Zespołów Folklorystycznych działających w Myszyńcu. Ponadto kwiaty złożyli również członkowie Towarzystwa Promocji Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. Adama Chętnika oraz grup rekonstrukcyjnych „Strzelców Kurpiowskich” i „Czwartaków”. Zebrani odśpiewali Hymn państwowy, minutą ciszy uczcili pamięć poległych, w trakcie grupy rekonstrukcyjne oddały salwę honorową.

Następnie licznie zgromadzeni mieszkańcy Myszyńca i okolic licznie uczestniczyli w Mszy Świętej pod przewodnictwem Dziekana Myszynieckiego Ks. Zbigniewa Jaroszewskiego sprawowaną ku czci poległych w Powstaniu Styczniowym bohaterów.  Uroczystą oprawę Mszy Świętej sprawowali członkowie Zespołów Folklorystycznych działających przy RCKK, Gminne Władze Samorządowe oraz pracownicy Nadleśnictwa Myszyniec. Asystę pełnili członkowie grup rekonstrukcyjnych „Strzelcy Kurpiowscy” i „Czwartacy”. Uroczyste kazanie wygłosił Ksiądz Proboszcz, w którym podkreślił, bohaterstwo i znaczący udział Kurpiów w Bitwie pod Myszyńcem jak również w walkach Powstania Styczniowego. W uroczystościach kościelnych wzięło udział około 1000 osób.

Po Mszy Świętej na sali widowiskowej Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu odbyły się uroczystości patriotyczne poświęcone pamięci powstańców styczniowych. Na początku Dyrektor RCKK zapoznał zgromadzonych z rysem historycznym Powstania Styczniowego. Następnie grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Wykrocie w odświętnych strojach z biało-czerwonymi kotylionami przedstawiła pieśni i poezję powstańczej. Na zakończenie zebrani goście udali się do Muzeum Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu na otwarcie wystawy pt. „A w Zielone, w Myszynieckiej…” prezentującej Powstanie Styczniowe ze szczególnym uwzględnieniem roli Kurpiów i Bitwy pod Myszyńcem.

Galeria