REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM W DZWONNICY W MYSZYŃCU

I. Postanowienia ogólne

1. „Regulamin zwiedzania Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady zwiedzania Muzeum w Dzwonnicy z siedzibą w Myszyńcu, mieszczącego się przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 07-430 Myszyniec (zwanego dalej „Muzeum”).

2. Instytucją zarządzającą Muzeum w Dzwonnicy jest Urząd Miejski w Myszyńcu.

3. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w następujących godzinach:

wtorek-sobota: 11:00-19:00

niedziela: 10:00-19:00

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia dla zwiedzających w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne.

5. Wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed jego zamknięciem.

6. Z Muzeum należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

II. Bilety

1. Zwiedzanie Muzeum jest nieodpłatne.

2. Każdy zwiedzający otrzymuje pamiątkowy bilet w punkcie informacyjnym w Dzwonnicy.

3. Rezerwacja biletów dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych jest możliwa drogą telefoniczną lub mailową.

4. Rezerwacji biletów można dokonać najpóźniej na 2 dni przed terminem zwiedzania.

5. W przypadku, gdy zwiedzanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum ma obowiązek poinformować o tym osoby, które zarezerwowały wcześniej bilety.

III. Grupy zorganizowane

1. Grupy zorganizowane mogą zarezerwować miejsca telefonicznie/mailowo i odebrać bilety
w punkcie informacyjnym w Dzwonnicy.

2. Grupa zorganizowana nie ma obowiązku zwiedzania Muzeum z przewodnikiem.

3. Grupa zorganizowana może liczyć maksymalnie 15 osób.

4. Odpowiedzialność za grupę zorganizowaną ponosi jej opiekun.

IV. Zasady przebywania zwiedzających w Muzeum

1. Obiekt jest chroniony i monitorowany.

2. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest stosować się do zasad bezpieczeństwa określonych Regulaminem oraz poleceń personelu.

3. Zaleca się przemieszczanie się zgodnie z kierunkiem zwiedzania Muzeum.

4. W budynku Muzeum zabrania się:

a. wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla zwiedzających i uczestników organizowanych
w Muzeum wydarzeń,

b. śmiecenia,

c. dotykania eksponatów,

d. jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

e. wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych i środków odurzających,

f. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,

g. głośnego zachowania, zakłócania spokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia,

h. fotografowania i filmowania wnętrza Muzeum z użyciem dodatkowego źródła światła oraz używania bez zezwolenia statywu lub innego urządzenia stabilizującego,

i. wnoszenia na teren Muzeum przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,

j. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika,

k. niszczenia elementów wyposażenia Muzeum.

5. Zwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca.

6. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

7. Grupy szkolne mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką nauczyciela/opiekuna.

8. Nauczyciel/ opiekun grupy szkolnej jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które pozostają pod jego opieką.

9. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części ekspozycji.

10. Za uszkodzenie lub zniszczenie własności Muzeum odpowiedzialny jest zwiedzający.

V. Postanowienia końcowe

1. Wstęp do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin dostępny jest w punkcie informacyjnym Muzeum.

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z terenu Muzeum.

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII COVID-19

Muzeum w Dzwonnicy

Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

07-430 Myszyniec

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia oraz konserwacji zbiorów, a także dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, Muzeum wprowadza szczególne zasady i regulacje, jak następuje:

1. Muzeum jest dostępne tylko dla osób posiadających własne osłony ust i nosa (maseczki, chusty, przyłbice). Zdejmowanie lub zsuwanie osłon na terenie Muzeum skutkuje koniecznością jego opuszczenia.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

- dziecka do ukończenia 4. roku życia;

- osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.

2. Przy wejściu głównym do MKK każdy ze Zwiedzających zobowiązany jest do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się w dozownikach w strefie wejścia do budynku lub używania rękawiczek ochronnych.

3. Pracownicy Muzeum w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia mogą skontrolować temperaturę Zwiedzającego termometrem bezdotykowym.

4. Przy wejściu do Muzeum może przebywać tylko 1 osoba, pozostali Zwiedzający mają obowiązek zachowywania min. 2 m odstępu.

5. Ruchem Zwiedzających kierują pracownicy Muzeum.

6. Zwiedzanie w grupach max. 5 osobowych będzie możliwe dla rodzin oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. W innym przypadku zwiedzanie będzie możliwe z zapewnieniem 2 m odległości od innych Zwiedzających oraz przy przeliczeniu 15 m2 powierzchni galerii na osobę.

7. Monitory dotykowe, audio przewodniki oraz wszelki sprzęt multimedialny nie są udostępniane.

8. Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne i oprowadzanie z przewodnikiem.

9. Obowiązują następujące godziny zwiedzania:

wtorek-sobota: 11:00-19:00

niedziela: 10:00-19:00

10. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią do ich odwołania. 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM W DZWONNICY W MYSZYŃCU

 

I. Postanowienia ogólne

1. „Regulamin zwiedzania Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady zwiedzania Muzeum w Dzwonnicy z siedzibą w Myszyńcu, mieszczącego się przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 07-430 Myszyniec (zwanego dalej „Muzeum”).

2. Instytucją zarządzającą Muzeum w Dzwonnicy jest Urząd Miejski w Myszyńcu.

3. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w następujących godzinach:

wtorek-sobota: 11:00-19:00

niedziela: 10:00-19:00

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia dla zwiedzających w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne.

5. Wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed jego zamknięciem.

6. Z Muzeum należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

II. Bilety

1. Zwiedzanie Muzeum jest nieodpłatne.

2. Każdy zwiedzający otrzymuje pamiątkowy bilet w punkcie informacyjnym w Dzwonnicy.

3. Rezerwacja biletów dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych jest możliwa drogą telefoniczną lub mailową.

4. Rezerwacji biletów można dokonać najpóźniej na 2 dni przed terminem zwiedzania.

5. W przypadku, gdy zwiedzanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum ma obowiązek poinformować o tym osoby, które zarezerwowały wcześniej bilety.

 

III. Grupy zorganizowane

1. Grupy zorganizowane mogą zarezerwować miejsca telefonicznie/mailowo i odebrać bilety
w punkcie informacyjnym w Dzwonnicy.

2. Grupa zorganizowana nie ma obowiązku zwiedzania Muzeum z przewodnikiem.

3. Grupa zorganizowana może liczyć maksymalnie 15 osób.

4. Odpowiedzialność za grupę zorganizowaną ponosi jej opiekun.

 

IV. Zasady przebywania zwiedzających w Muzeum

1. Obiekt jest chroniony i monitorowany.

2. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest stosować się do zasad bezpieczeństwa określonych Regulaminem oraz poleceń personelu.

3. Zaleca się przemieszczanie się zgodnie z kierunkiem zwiedzania Muzeum.

4. W budynku Muzeum zabrania się:

a. wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla zwiedzających i uczestników organizowanych
w Muzeum wydarzeń,

b. śmiecenia,

c. dotykania eksponatów,

d. jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

e. wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych i środków odurzających,

f. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,

g. głośnego zachowania, zakłócania spokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia,

h. fotografowania i filmowania wnętrza Muzeum z użyciem dodatkowego źródła światła oraz używania bez zezwolenia statywu lub innego urządzenia stabilizującego,

i. wnoszenia na teren Muzeum przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,

j. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika,

k. niszczenia elementów wyposażenia Muzeum.

5. Zwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca.

6. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

7. Grupy szkolne mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką nauczyciela/opiekuna.

8. Nauczyciel/ opiekun grupy szkolnej jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które pozostają pod jego opieką.

9. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części ekspozycji.

10. Za uszkodzenie lub zniszczenie własności Muzeum odpowiedzialny jest zwiedzający.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Wstęp do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin dostępny jest w punkcie informacyjnym Muzeum.

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z terenu Muzeum.

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.