Cele Konkursu:

 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno - wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej
 • kultywowanie kurpiowskiej muzyki, pieśni i tańców
 • uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni i tańca
 • promocja twórczości taneczno-wokalnej
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji

Kategorie Zespołów:

O zakwalifikowaniu decyduje wiek najstarszego z uczestników.

 • Grupy śpiewacze od 5 osób w grupie:
 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 17 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

 • Soliści śpiewacy w kategoriach:
 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 17 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

 • Kapele kurpiowskie  

w składzie tradycyjnym - (harmonia pedałowa skrzypce, bębenek) warunkowo dopuszcza się kapele 2 osobowe. Kapela prezentuje trzy melodie tańców kurpiowskich obowiązkowo – powolniak i fafur oraz trzecią wylosowaną w czasie konkursu.

 • Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

Prezentuje się dwie melodie tańców kurpiowskich jedną obowiązkową - polka, drugą wylosowaną w czasie konkursu z podstawowych tańców kurpiowskich: walczyk, oberek, fafur, stara baba.

 • Zespoły taneczne w kategoriach:
 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 17 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Zespół prezentuje trzy tańce kurpiowskie.

 

Uwaga: Każdy zespół taneczny ma obowiązek wystawić parę taneczną w kategorii taniec na przetrzymanie!

 • Taniec na przetrzymanie

Zespół taneczny zgłoszony w konkursie, obowiązkowo wystawia jedną parę w tej kategorii. Dopuszcza się też udział par indywidualnych nienależących do zespołu. Pary tańczą oberka po kole w pierwszym kierunku tańca w obrotach wirowych przez prawe i lewe ramie. Zmiana kierunku obrotów następuje na hasło prowadzącego. Na zmianę wirowania pary mają nie więcej niż 4 takty oberka. Komisja może zakończyć konkurs przed wyłonieniem zwycięzcy. W tym przypadku o zajęciu poszczególnych miejsca zadecyduje „czystość” wykonywanych kroków, postawa tancerzy, stosowane ozdobniki i przytupy charakterystyczne dla oberka.

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii! (nie dotyczy zespołów tanecznych i tańca na przetrzymanie)

Oceny i Nagrody:

Komisja oceniać będzie:dobór repertuaru do wieku i jego oryginalność (nowe, nieznane piosenki), opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego, walory językowo – gwarowe. Jury może przyznać Grand Prix Konkursu. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc. Nie spełnienie warunków regulaminu XXX Jarmarku Kurpiowskiego eliminuje uczestników z Konkursu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

lub złożyć osobiście w sekretariacie RCKK
w terminie do 10 maja br. do godz. 15:00

    

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 19 maja 2018 roku o godz. 12:30
w Amfiteatrze RCKK, ul Dzieci Polskich 2

Zapraszamy wszystkich uczestników na Mszę Świętą w strojach ludowych do Bazyliki Mniejszej, która rozpocznie się o 10:30

Organizator zobowiązuje się do powołania kompetentnej komisji oceniającej, przygotowania nagród i dyplomów, zapewnienia ciepłego posiłku i miłej atmosfery.

Karta zgłoszenia "XXX Jarmark Kurpiowski"

Klauzula Rodo "XXX Jarmark Kurpiowski"

 

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej
„Ocalić od zapomnienia Myszyniec 2019”

Komisja w składzie:

Przewodniczący: - Stefania Prusaczyk

Członkowie:      - Zdzisław Ścibek

                         - Bożena Żywica

w dniu 4 kwietnia 2019 r. oceniła prace zgłoszone na Konkurs „Ocalić od zapomnienia Myszyniec 2019”:

Przyznano następujące nagrody:

 

Kategoria: ciasto obrzędowe

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Krysiakach

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Wydmusach

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku

 

Kategoria: wycinanka

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Myszyńcu

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Krysiakach

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Wykrocie

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Wydmusach

 

Kategoria: kwiaty

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Wolkowych

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Zalesiu

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Krysiakach

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Wykrocie

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Myszyńcu

 

Kategoria: wiedza o Kurpiach

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Wykrocie

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Zalesiu

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Wydmusach

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku

 

Regulamin Konkursu

„Ocalić od zapomnienia”

Myszyniec 2019

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach XXX Jarmarku Kurpiowskiego

ogłasza

Konkurs twórczości ludowej
dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec

„Ocalić od zapomnienia”

Konkurs odbędzie się 4 kwietnia
w godzinach od 10:00-13:00 na sali widowiskowej RCKK

Cele Konkursu:

 • Podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej ,
 • Popularyzację rękodzieła ludowego wśród dzieci i młodzieży,
 • Wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs:

 • Wycinanka,
 • Ciasto obrzędowe (byśki, nowe latko),
 • Kierce,
 • Kwiaty,
 • Wiedza o Kurpiach.

Kategoria wiekowa:

 • Szkoła Podstawowa kl. I-III
 • Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII i Gimnazjum

Prace konkursowe w całości będą wykonywane w trakcie trzygodzinnych warsztatów.

 • Prace należy wykonywać z własnych materiałów, które nie mogą mieć charakteru półproduktu np. gotowych pojedynczych elementów lub narysowanych szablonów,
 • Organizatorzy zapewniają warunki i miejsce do wykonania prac,
 • Prace pozostawione do oceny komisji powinny być skończone oraz opisane (imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, którą reprezentuje),
 • Wzornictwo i technika wykonania zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 • Wiedza o Kurpiach:

- każdą szkołę reprezentuje dwoje uczestników, tworząc drużyny,

- każda z drużyn będzie losowała zestaw pytań przygotowany przez organizatora,

- konkurs wiedzy o Kurpiach obejmuje następującą tematykę: historia Kurpi, architektura kurpiowska, sprzęty rolnicze i użytkowe stosowane na Kurpiach, stroje ludowego, gwara kurpiowska, zwyczaje
i obrzędy, tradycje i taniec kurpiowski,

- każda z drużyn odpowiada ustnie na wylosowane pytania,

- odpowiedzi będą ocenianie przez komisję powołaną przez organizatora

- w przypadku takiej samej liczby punktów komisja ma prawo do zadania dodatkowych pytań.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy nadesłać do 1 kwietnia 2019 r.

na adres RCKK w Myszyńcu. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy zobowiązują się do: powołania rzetelnej komisji oceniającej pracę, nagrodzenie prac zgodnie z założeniami regulaminowymi.

Nagrody zostaną wręczane w dniu 19.05.2019 r. podczas XXX Jarmarku Kurpiowskiego w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 2.

Karta zgłoszeń "Ocalić od zapomnienia"

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks.Władysława Skierkowskiego

ogłasza

 

konkurs twórczości ludowej

 

PALMA i PISANKA KURPIOWSKA

Myszyniec 2019

 

 

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami

i kurpiowską sztuką ludową

REGULAMIN

 • W konkursie mogą wziąć udział palmy i pisanki wykonane indywidualnie lub zbiorowo,
 • Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej
  i innej nie podlegającej ochronie lub całkowicie
  z bibuły,
 • Przy ocenie palm będą brane pod uwagę technika wykonania (zgodna z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi), wielkość, różnorodność kwiatów,
 • Prace należy dostarczyć do RCKK do dnia
  1 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00
 • Oceny dokona komisja powołana przez organizatora
 • Każda praca powinna zawierać informację dotyczącą wykonawcy tj.: imię i nazwisko, klasę
  i wiek wykonawcy.

Ogłoszenie wyników 4 kwietnia 2019 r.
Wystawa po konkursowa w dniach 4-12 kwietnia
w Sali Wystaw na Dworcu Autobusowym

Konkurs przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i osób dorosłych!