Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu

w ramach XXV Jarmarku Kurpiowskiego
ogłasza konkurs twórczości ludowej
dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec

„Ocalić od zapomnienia”

 

REGULAMIN KONKURSU:

Cele konkursu:

 • Podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej,
 • Popularyzację rękodzieła ludowego wśród dzieci
  i młodzieży,
 • Wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs:

 • Wycinanka,
 • Plecionkarstwo,
 • Ciasto obrzędowe (byśki, nowe latko),
 • Kierce,
 • Kwiaty,
 • Rzeźba.

Kategoria wiekowa:

 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum

Prace powinny być wykonane własnoręcznie. Wzornictwo i technika wykonania zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach. Prace, które nie będą spełniały tego kryterium nie będą dopuszczone do konkursu. Praca powinna zawierać też wizytówkę z informacjami: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres szkoły którą uczestnik reprezentuje.

Pracę należy złożyć w siedzibie RCKK do dnia: 23 kwietnia 2015 r. do godz. 14:00

 

Organizatorzy zobowiązują się do:

 • Powołania rzetelnej komisji oceniającej pracę,
 • Nagrodzenia prac zgodnie z założeniami regulaminowymi,
 • Nagrody zostaną wręczane w dniu 24 maja 2015 r. podczas XXVI Jarmarku Kurpiowskiego.

 

 

Wyniki konkursu plastycznego
pt. „Palma i pisanka kurpiowska”

Komisja w składzie: Pawłowska Ewelina - inst. ds plastyki, Pliszka Mariusz - inst. zespołów zainteresowań, Samsel Łukasz - młodszy specjalista ds imprez w dniu 23 marca 2015 r. oceniła prace zgłoszone na konkurs pt. „Palma i pisanka kurpiowska" przyznając następujące miejsca:

Palma Kurpiowska:

Szkoła podstawowa

 1.   I miejsce - Klasa IV i VI  - Białusny Lasek,
 2.  II miejsce - Klasa V - Białusny Lasek,
 3. III miejsce - Miłosz Myszkowski - Krysiaki.

Wyróżnienie:

 1. Lidia Bziukiewicz - Wach,
 2. Magdalena Nicewicz i Wiktoria Szuba - Zalesie

Gimnazjum

 1.   I miejsce - Zuzanna Glinka i Paulina Szyszka - klasa I Gimnazjum Myszyniec,
 2.   I miejsce - Wojciech Petrykowski - klasa II Gimnazjum Myszyniec.

Dorośli

 1.   I miejsce - Michalina Dębowska z Wolkowych.

Pisanka Kurpiowska:

Szkoła Podstawowa

 1.   I miejsce - Paweł Bziukiewicz - Wach,
 2.  II miejsce - Sara Samorajczyk - Krysiaki,
 3. III miejsce - Kinga Kuliś - Krysiaki.

Prace nagrodzonych można będzie obejrzeć od 27 marca 2015 r. w Muzeum RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2
w Myszyńcu.

Zapraszamy laureatów o odbiór nagród w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 12:00 w Muzeum RCKK
przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu.

 


"Obraz mojego Myszyńca" to wyjątkowy konkurs plastyczny i fotograficzny, którego tematem jest Myszyniec. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych. Przyjmujemy tylko prace rysunkowe, malarskie, graficzne. Termin składania prac do 6 marca 2015 r.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

ogłasza

Konkurs twórczości ludowej pt.
"Palma i Pisanka Kurpiowska"

 

 

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowska sztuka ludową. 

Regulamin:

 • W konkursie mogą wziąć udział palmy i pisanki wykonane indywidualnie lub zbiorowo, 
 • Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej i innej  nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły,
 • Przy ocenie palm i pisanek będą brane pod uwagę technika wykonania, kolorystyka i wzornictwo,
 • Prace należy dostarczyć do RCKK do dnia 20 marca 2015 r. do godz. 14:00,
 • Oceny dokona  komisja powołana przez organizatora,
 • Każda praca powinna zawierać informację dotyczącą wykonawcy tj.: imię i nazwisko oraz klasę lub wiek wykonawcy.

Ogłoszenie wyników 23 marca 2015r.
Wystawa po konkursowa odbędzie się w dniach 23 – 27 marca w Muzeum RCKK ul. Dzieci Polskich 2

 

Konkurs przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i osób dorosłych!

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu

w ramach XXV Jarmarku Kurpiowskiego
ogłasza konkurs twórczości ludowej
dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec

„Ocalić od zapomnienia”

Cele Konkursu:

 • Podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej,
 • Popularyzację rękodzieła ludowego wśród dzieci i młodzieży,
 • Wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs:

 • Wycinanka
 • Plecionkarstwo
 • Ciasto obrzędowe (byśki, nowe latko)
 • Kierce
 • Kwiaty
 • Rzeźba

Kategoria wiekowa:

 • Klasy I – III Szkoła Podstawowa
 • Klasy IV – VI Szkoła Podstawowa
 • Klasy I – III Gimnazjum

Prace powinny być wykonane własnoręcznie, wzornictwo i technika wykonania zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach. Prace które nie będą spełniały tego kryterium nie będą dopuszczone do konkursu. Praca powinna zawierać też wizytówkę z następującą informacją: imię i nazwisko, wiek wykonawcy, adres szkoły którą reprezentuje. Pracę należy złożyć w siedzibie RCKK do dnia: 16 maja 2014 r. do godz. 14:00

Organizatorzy zobowiązują się do: powołania rzetelnej komisji oceniającej pracę, nagrodzenie prac zgodnie z założeniami regulaminowymi. Nagrody zostaną wręczane w Dniu XXV Jarmarku Kurpiowskiego tj. 25 maja 2014r.

Regulamin