Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej 
im.Księdza Władysława Skierkowskiego
oraz
Towarzystwo  Przyjaciół  Myszyńca


zapraszają do udziału

w XXIV JARMARKU  KURPIOWSKIM

TERMIN i  MIEJSCE  KONKURSU:
Konkurs odbędzie się w dniu: 
19 maja 2012 r.  od godz. 10.00 w  Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich

 Celem konkursu jest  

 •  konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno-wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej       
 •  kultywowanie kurpiowskiej muzyki , pieśni i tańców
 •  uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki,pieśni i tańca
 •  promocja twórczości taneczno-wokalnej

Kategorie zespołów

Grupy  śpiewacze do 8 osób  w kategoriach:

 •  dzieci do lat 15 
 •  młodzież od lat 16  do 26
 •  dorośli – powyżej 27 lat

 prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o dowolnej  tematyce (po 2 zwrotki)      

Soliści  śpiewacy  w kategoriach:

 •   dzieci do lat 15
 •   młodzież od lat 16  do 26
 •   dorośli – powyżej 27 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o dowolnej tematyce (po 2 zwrotki)                                                                                                                            

Kapele  kurpiowskie:  w składzie tradycyjnym - ( minimum 2 osoby ) prezentują trzy melodie tańców kurpiowskich (fafur, olender oraz trzecią wylosowaną w czasie konkursu).

Młodzi instrumentaliści ludowi od lat 18-tu: prezentują dwie melodie tańców kurpiowskich w tym jedną obowiązkową - poleczką, drugą wylosowaną w czasie konkursu z podstawowych tańców kurpiowskich

Zespoły  taneczne w kategoriach:

 •   dzieci do lat 15
 •   młodzież od lat 16  do 26
 •   dorośli – powyżej 27 lat

prezentują trzy tańce kurpiowskie Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min

Uczestnik Konkursu może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej      

OCENA i NAGRODY

Komisja oceniać będzie :

 • Dobór repertuaru , opracowanie choreograficzne , technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego
 • Jury może przyznać Grand Prix Konkursu
 • Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III 
 • Jury może przyznać wyróżnienie                                                           
 • Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc ( od I do III )           
 • Nie spełnienie warunków regulaminu XXIV Jarmarku Kurpiowskiego eliminuje uczestników z Konkursu.
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu.
 • Instytucje i osoby fizyczne zgłaszające uczestników do Konkursu winny ich ubezpieczyć na czas przejazdu i pobytu.
 • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 40 minut po ostatniej prezentacji.
 • Kartę zgłoszenia należy przesłać do Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 maja 2013 r. 

Zapewniamy:
Kompetentną komisję oceniającą, posiłek, atrakcyjne nagrody i dyplomy

Karta zgłoszeń

Regulamin