Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

Konkurs

Prezentacje Artystyczne
42 Miodobranie Kurpiowskie

Kategorie konkursu

 • Zespoły folklorystyczne
 • Kapele kurpiowskie
 • Gawędziarze kurpiowscy
 • Korowód furmanek z prezentacjami zespołów i kapel kurpiowskich

Cele konkursu

 • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup folklorystycznych,
 • Poszukiwanie nowych nie prezentowanych wcześniej elementów tradycyjnej kultury kurpiowskiej m in.: gwary, zwyczajów, muzyki, pieśni, tańców itp.
 • Promocja, dokumentacja i ochrona tradycyjnej kultury kurpiowskiej,
 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji i dziedzictwa Kurpiów.

Wszystkim występom musi akompaniować tradycyjna kapela ludowa

Czas prezentacji do 30 min.

Oceny i Nagrody

Komisja oceniać będzie:

 • Tematykę i autentyzm widowiska wraz z zachowaniem tradycji regionalnych,
 • Opracowanie choreograficzne,
 • Technikę wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny,
 • Dobór repertuaru,
 • Walory językowo – gwarowe,
 • Adekwatność kostiumu (stroju ludowego) do odtwarzanej roli.

Nagrody przyznawane będą za zajęcie miejsc od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc. Sprawy nie ujęte regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, Pl. Wolności 58, 07-430 Myszyniec

lub
złożyć osobiście w sekretariacie RCKK w terminie do 20.08.2019 r. do godz. 14:00

Konkurs odbędzie się 25.08.2019 r.

w Kompleksie rekreacyjno-sportowym Kurpiowska Kraina w Wykrocie

Organizator zobowiązuje się do powołania kompetentnej komisji oceniającej, przygotowania nagród i dyplomów, zapewnienia ciepłego posiłku i miłej atmosfery.

Karta zgłoszeń "Prezentacje Artystyczne"

 

Protokół

z Festiwalu Piosenki Dziecięcej - Myszyniec, 31 maja 2019 r.

Komisja w składzie:

Przewodniczący: - Magda Jędrzejczyk

Członkowie:        - Paweł Osowiecki

                             - Mariusz Pliszka

po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców postanowiło przyznać następujące miejsca:

Soliści:

Kategoria: 4-9 lat

I miejsce: Anna Piechowska

II miejsce: Nikola Dygas,

II miejsce: Justyna Witkowska

III miejsce: Aneta Polak

III miejsce: Julia Kuczyńska

Wyróżnienie: Lena Mówińska

Wyróżnienie: Bartosz Mrówka

Wyróżnienie: Lena Płoska

Kategoria: 10-16 lat

I miejsce: Dominik Lis

II miejsce: Maria Dzierlatka

II miejsce: Emilia Rydel

III miejsce: Wiktoria Chojnowska

III miejsce: Martyna Mrówka

Wyróżnienie: Joanna Gołaś

Wyróżnienie: Hubert Kuzia

Zespoły/Grupy śpiewacze:

I miejsce: Poziomeczki

II miejsce: Samanta Skrodzka i Anna Żywica

II miejsce: Kamila Gnatkowska, Amelia Gnatkowska i Karolina Szmigiel

III miejsce: Kurpiki z Wykrotu

Wyróżnienie: Nutki

 

REGULAMIN KONKURSU NA

„NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie najpiękniejszego wianka świętojańskiego.

II. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców z terenu Gminy Myszyniec.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wianka świętojańskiego do budynku RCKK w Myszyńcu, Plac Wolności 58 (II piętro) do dnia 21.06.2019 r., do godz. 15.00.

Wianek powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście i zioła). Wianki wykonane ze sztucznych kwiatów nie będą brały udziału w konkursie.

Wianek powinien unosić się na wodzie i posiadać trwale przymocowaną jedną lub więcej świec.

Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem autora/autorki.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisja konkursowa powołana przez organizatora będzie obradować dnia 22.06.2019 r. ,od godz. 19.00 w miejscu imprezy plenerowej.

Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- estetykę projektu,

- oryginalność pomysłu,

- nawiązanie do tradycji,

- dobór materiałów,

- zgodność z wymogami regulaminu.

Komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II i III miejsce.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 22.06.2019 r., po godz. 20.00.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczanych w mediach i Internecie.

Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator.

Celem konkursu jest

 • prezentacja dorobku artystycznego Szkół z Gminy Myszyniec
 • konfrontacja umiejętności muzycznych i wokalnych
 • podnoszenie rangi amatorskiego ruchu artystycznego

Przegląd konkursowy odbędzie się 31 maja 2019 r. o godz. 9:00 w Amfiteatrze RCKK.

Zgłoszenia na konkurs wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej
z RODO
przyjmowane będą do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 16:00.

W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalno-instrumentalne działające na terenie szkoły

 • każdy solista lub zespół prezentuje jeden utwór
 • uczestnik festiwalu powinien zapewnić sobie podkład muzyczny

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie RCKK jak i również drogą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator powoła jury, które oceni wykonawców w/g kryteriów:

 • poziom wokalny
 • dobór repertuaru
 • interpretacja
 • aranżacja
 • kultura estradowa i ogólny wyraz artystyczny

Zgłoszenie do udziału w Festiwalu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach związanych z organizacją, przebiegiem Festiwalu oraz w celach promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Karta zgłoszenia FPD Myszyniec 2019